Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteisen tutkimuksen mukaan viime vuosien vaalirahakohu on osoitus siitä, että kansalaisten ja median valta on kasvanut ja eliittien asema julkisuudessa heikentynyt. Tutkimuksen mukaan mediasta on Suomessa tullut ”skandaalikone”, joka pistää vallankäyttäjät yhä tiukemmille niin hyvässä kuin pahassa.