Tosi-tv on liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan suomalaisten maksuttomien tv-kanavien suurin yksittäinen ohjelmatyyppi.