Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, valtiotieteen tohtori Tuomas Kosonen arvioi, että päivähoitomaksujen alentaminen pienituloisille voi olla perusteltua.

–Suomessa erityisesti pienituloisilla työhön osallistumisaste on vähäinen ja työhön osallistumisen kannustimet heikkoja, joten päivähoitomaksujen alentaminen pienituloisten ryhmälle voi olla perusteltua, hän sanoo mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Kosonen kommentoi myös Suomessa kuumana käyvää keskustelua kotihoidontuesta.

–Tiedetään, että kotihoidon tuki vähentää merkittävästi äitien työhön osallistumista. Sadan euron korotus kotihoidon tukeen vähentää alle kolmivuotiaiden lasten äitien työhön osallistumista kolme prosenttiyksikköä. Jos siis kotihoidon tuki vähenisi sata euroa, äitien työhönosallistumisaste nousisi esimerkiksi 30 prosentista 33 prosenttiin, mikä on moneen muuhun veroon tai tukeen verrattuna suuri vaikutus, hän kirjoittaa.

Samaa vaikutusta ei Kososen mukaan välttämättä saada päivähoitomaksuja alentamalla.

-Saadaanko sama vaikutus – työllisyysaste ylös – alentamalla päivähoitomaksuja? Muissa Pohjoismaissa tehty tutkimus ei tue tätä. Toisaalta niissä työllisyyden nostaminen on vaikeaa, koska se on jo varsin korkea, niin kuin se on Suomessakin yli kotihoidontuki-ikäisten lasten vanhemmilla keskimäärin, hän sanoo.