Tampereen yliopisto selvittää tapausta, jossa sen henkilökuntaan kuuluva apulaisprofessori Panu Raatikainen julkaisi Twitterissä yksityishenkilön opintorekisteritietoja. Yliopiston lausunnon mukaan Raatikaisella ei ollut oikeutta toimittaja Ivan Puopoloa koskevien tietojen julkaisuun.

”Pahoittelemme tapahtunutta. Työntekijämme on julkaissut yksityishenkilön opintorekisteritietoja, vaikka hänellä ei ollut siihen oikeutta. Hän on poistanut tweetin. Käymme asiasta vakavan keskustelun ja tarkistamme prosessejamme varmistaaksemme, ettei vastaavaa tapahdu jatkossa”, yliopisto tviittasi tiistai-iltana.

Raatikainen julkaisi tiedot toimittaja Puopolon opintosuoritteista tämän käytyä Twitterissä väittelyä tieteellisistä menetelmistä. Raatikainen kyseenalaisti Puopolon tietämyksen tieteenfilosofiasta tuomalla esiin tämän opintosuoritukset, jotka hän henkilökuntaan kuuluvana sai yliopiston rekisteristä.

Raatikaisen veto on aiheuttanut laajaa paheksuntaa, mihin yliopisto on reagoinut. Keskustelussa on kuitenkin tuotu esiin myös, että esimerkiksi tutkintotodistus ja opintosuoritusten tulokset itsessään olisivat julkista tietoa, jota rekisterinhaltija antaa pyydettäessä. Tampereen yliopiston viestintä ei ottanut asiaan vahvaa kantaa Uuden Suomen kysyessä asiasta keskiviikkona. Yliopiston viestintäjohtaja Camilla Lindfors viittasi yliopiston Twitter-tilillä julkaistuun linjaukseen.

”Yliopisto selvittää tapahtunutta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä sisäisen selvityksen ja kuulemisten jälkeen”, yliopisto vastasi tviitissään kysymykseen, syyllistyikö Raatikainen tietosuojarikkomukseen.

Viestintäjohtaja Lindfors ei toistaiseksi halunnut kommentoida mahdollisia seuraamuksia tai tapauksen muita yksityiskohtia tarkemmin.

Opintotietorekisteri on julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen henkilörekisteri, joka sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Uusi Suomi ei toistaiseksi ole tavoittanut tietosuojavaltuutettua kommentoimaan opintorekisteritietojen julkisuutta ja tietojen käyttöoikeuksia. Uusi Suomi ei tavoittanut keskiviikkona myöskään Panu Raatikaista.

Juttu jatkuu tviittien jälkeen.

Toimittaja Puopolo on Raatikaisen tviittiin liittyen myöntänyt Twitterissä, että hän on virheellisesti sanonut opiskelleensa tieteenfilosofiaa ”pitkänä sivuaineena”.

”Muotoillaan se näin: olenkin lukenut tieteenfilosofiaa osana pitkää sivuainettani”, Puopolo korjaa.