Suomen valtio ottaa uutta velkaa lähes 7 miljardia euroa. Se tarkoittaa sitä, että velan osuus bkt:sta nousee yli 60 prosentin jo ensi vuonna.

Luvut käyvät ilmi eduskunnalle tänään annetusta talousarvioesityksestä.

Aikaisemmin hallitus ennakoi, että julkinen velka pysyy vielä vuonna 2015 aavistuksen alle 60 prosentissa.

Yli 60 prosentin velkaantuminen ylittää euromaille asetetun enimmäisrajan. Hallituksen mukaan velkaantuminen uhkaa kasvaa edelleen.

- Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen, tänään eduskunnalle annetussa talousarvioesityksessä sanotaan.