Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla, Tilastokeskus kertoo tuoreessa väestöennusteessaan.

Suomen väkiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 väkiluku olisi noin 100 000 nykyistä pienempi.

Vuonna 2018 väkiluku kasvoi neljässä maakunnassa ja Ahvenanmaalla, mutta ennusteen mukaan vuonna 2035 väkiluku kasvaisi enää Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Vuonna 2040 väkiluku kasvaisi Manner-Suomessa enää Uudenmaan maakunnassa ja sielläkin muuttovoiton ansiosta.

Ennusteessa oletetaan, että Suomi saa muuttovoittoa ulkomailta 15 000 henkilöä vuosittain.

Vuonna 2018 Suomessa oli 60 kuntaa, joissa syntyi enemmän ihmisiä kuin kuoli. Ennusteen mukaan vuonna 2030 kuntia, joissa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, olisi 35 ja vuonna 2040 enää 12.

Tilastokeskuksen tuoreimmassa väestöennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa. Laskennallisen naisten elinaikanaan synnyttämän lasten määrän eli kokonaishedelmällisyysluvun oletetaan olevan 1,35.

”Oletus on raju, mutta heijastaa tämän hetken syntyvyyden tasoa. Ennakkotilaston perusteella kokonaishedelmällisyyden arvioidaan olevan vuonna 2019 Suomessa 1,32-1,34”, Tilastokeskus kertoo.

Arvioitu kokonaishedelmällisyysluku on laskenut selvästi viime vuodesta. Vuoden 2018 ennusteessa kokonaishedelmällisyysoletus oli 1,45 ja vuoden 2018 väestömäärään suhteutettua syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli 1,41 vauvaa yhtä synnytysikäistä naista kohti. Vielä vuosikymmenen vaihteessa se oli 1,87.

LUE MYÖS: Nyt odotetaan rumia lukuja suomalaisten syntyvyydestä – Antti Rinne haastattelutunnilla: ”Olen huolissani siitä, keskitytäänkö oikeisiin asioihin”

Työikäisen väestön määrän väheneminen kiihtyisi syntyvyyden laskusta johtuen 2040-luvulla. Vuosien 2041-2050 aikana työikäinen väestö vähenisi 132 000 henkilöllä ja 2051-2060 edelleen 163 000 henkilöllä. Vuoden 2060 lopussa työikäisen väestön määrä olisi 3,19 miljoonaa henkilöä, mikä on runsaat 400 000 henkilöä nykyistä vähemmän.

Työikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä 62 prosenttia. Osuus pienenee ennusteen mukaan 60 prosenttiin vuoteen 2040 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisen väestön osuus koko väestöstä on 2019 ennusteessa aina vuoteen 2060 asti korkeampi kuin kahdessa aiemmassa ennusteessa, koska matalammasta syntyvyydestä johtuen väkilukukin kääntyy aiemmin laskuun.

Syntyvyys juuri nyt

Tilastokeskuksen tällä viikolla julkistamien ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi tammi-elokuun aikana 30 431 lasta eli 2 014 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammi-elokuun aikana 6 468 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 12 071 enemmän kuin maastamuuttoja. Myös viime vuonna Suomen väestönkasvu oli yksinomaan nettomaahanmuuton varassa.