Strategiakonsultti ja hallitusammattilainen Minna Isoaho kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että hallitustunnustelija Juha Sipilän (kesk.) tuloshaaveet hallituksen toimien suhteen ovat vaarassa kosahtaa yhteen asiaan: kuntien päätöksentekoprosessiin.

- On vaarana, että Sipilän tuloshaaveet murskaantuvat jo alkumetreillä, Isoaho kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että vaikka hallitus voi tehdä päätöksiä, se ei yksinään voi vaikuttaa niiden toimeenpanoon.

- Missä konkreettisesti ratkaistaan työpaikkojen syntyminen, yritysten kilpailukyvyn parantuminen tai investointien toteutuminen? Se ratkaistaan kunnissa, yrityksissä ja työpaikoilla, Isoaho kirjoittaa.

Hän korostaa, että kuntien ja kaupunkien rooli valtion tason tavoitteiden toteutumisessa on merkittävä.

- Pahoin pelkään, että Sipilän haaveet [työllisyyteen ja yritystoimintaan liittyvien] strategisten tavoitteiden toteutumisesta eivät nykymenolla toteudu, Isoaho kirjoittaa ja antaa konkreettisen perustelun näkemykselleen kuntien päätöksenteon ongelmista:

- Esimerkkinä tuskaisen hitaasta julkisesta johtamisesta on Helsingin strategia 2013-2016 ja sen toteutuksesta kohta ”Kaupungin yritysmyönteisyyden ja työllisyyden lisääminen”: Strategisesta tavoitteesta ”Helsinki – Suomen yritysmyönteisin kaupunki 2016” päätettiin huhtikuussa 2013. Kuitenkin vasta lähes kaksi vuotta myöhemmin eli maaliskuussa 2015 kaupunginhallitus hyväksyi”Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki –toimenpideohjelman”.

Isoahon mukaan strategian vahvistamisesta kului 23 kuukautta siihen, että sovittiin toimenpideohjelmasta.

- Varsinaiseen toteutukseen ei siis kunnolla ehditä ennen kuin uusi strategiakausi uusine tavoitteineen käynnistyy, Isoaho kirjoittaa.

Isoaho toivoo, että valtionhallinnossa ja kunnissa otettaisiin mallia Sipilän tuloshakuisesta toiminnasta.