OP-Ryhmä arvioi tuoreessa talousennusteessaan, että talousnäkymät ovat heikentyneet.Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ja siitä seuraava talouspoliittinen epävarmuus voivat heikentää kuluttajien luottamusta ja vaimentaa kotimaista kysyntää, pankki arvioi.

- Talouspolitiikkaa tehdään jälleen hyvin vaikeassa ja muuttuvassa tilanteessa. Suomen heikko kehitys on jo laitettu merkille. Kyvyttömyys viedä talouspoliittisia hankkeita suunnitellusti eteenpäin näkyy niin kasvavana työttömyytenä kuin heikkenevänä luottamuksena ulkomailla. Lipsumiseen ei ole varaa, pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.

OP:n ekonomistit arvioivat, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia ja vuonna 2016 Suomen talous elpyy 0,8 prosentin kasvuun.

- Kasvu perustuu investointien piristymiselle, kulutuksen pienen kasvun jatkumiselle sekä Venäjän viennin suurimman kielteisen vaikutuksen poistumiselle, ennusteessa todetaan.

- Ensi vuonna taloutta piristää eniten investointien kasvaminen. Myöhemmin kasvu heijastuu myös lisääntyvänä vientipotentiaalina, sanoo pääekonomisti Reijo Heiskanen.

OP huomauttaa, että talouskehitys voi kuitenkin jäädä odotettua heikommaksi, ”jos vientimarkkinoiden kehitys vaimenee entisestään esimerkiksi Venäjän tai Kiinan talouden heikentymisen myötä”.