Suomen työllisyysasteen trendiluku oli syyskuussa 72,8 prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Elokuussa vastaava luku oli 72,6 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä – ei suhdannekehityksestä.

Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Työllisiä miehiä oli 1 000 enemmän ja naisia 39 000 enemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia. Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 161 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 86 000 ja naisia 75 000.

Työttömyysaste oli syyskuussa 5,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin.