Paperiliiton hallituksen mielestä Metsäteollisuuden esitys nollan prosentin palkankorotuksista halventaa työntekijöitä. Liiton hallitus on käsitellyt tänään perjantaina Metsäteollisuus ry:n esitystä työehtosopimuksesta.

Liiton mukaan työnantaja esittää nykyisen sopimuksen jatkamista nollan prosentin palkankorotuksella 12 kuukauden ajan.

–Esityksen mukaan Paperiliitto ja Metsäteollisuus neuvottelisivat vuoden jatkoajan aikana ratkaisut työnantajan heikennystavoitteisiin, jotka ovat olleet pöydässä tällä neuvottelukierroksella, todetaan liiton tiedotteessa.

Paperiliitto ilmoitti jo keväällä, että nollaratkaisun tekeminen ei ole mahdollista.

Metsäteollisuus kertoo esittäneensä, että nykyistä sopimusta jatkettaisiin sellaisenaan vuodella ja että neuvotteluja tuottavuutta parantavista sopimusmuutoksista voitaisiin jatkaa välittömästi.

–Tavoitteena on saada samantyyppiset, joustavat työehdot kuin muilla teollisuusaloilla jo on, Metsäteollisuuden tiedotteessa todetaan.

–Paperiliitto ry ei ole ollut halukas keskustelemaan merkittävistä tuottavuutta parantavista muutoksista paperiteollisuuden työehtosopimukseen. Sen vuoksi ei ole ollut edellytyksiä keskustella palkankorotuksista.

Metsäteollisuus huomauttaa, että paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaan palkat sovitaan paikallisesti, mikä takaa ansiokehityksen siinäkin tilanteessa, että palkkoja ei koroteta työehtosopimuksella. Metsäteollisuus sanoo haluavansa turvata tuotannon ja työpaikat Suomessa, mutta tämä edellyttää työehtosopimuksen päivittämistä vastaamaan nykypäivän kilpailutilannetta ja työelämää.

–Merkittävien ja aidosti tuottavuutta parantavien työehtosopimusmuutosten tekeminen on välttämätöntä. Esimerkiksi paino- ja kirjoituspaperin kysyntä metsäteollisuuden päämarkkina-alueella Euroopassa supistuu edelleen ja samaan aikaan paperin tuotannossa on ylikapasiteettia, Metsäteollisuus katsoo.

–Esimerkiksi alihankinnan käyttökiellon poistaminen mahdollistaisi yrityksissä mm. paremman varautumisen ruuhkahuippuihin. Vastaavaa kieltoa ei ole muilla vientiteollisuuden aloilla. Tällaisista muutoksista saatavista tuottavuushyödyistä Metsäteollisuus ry on ollut valmis maksamaan palkankorotuksia.

Paperiliiton hallitus päätti tänään, että paperiteollisuuden työpaikoilla keskeytetään paikallinen yhteistoiminta työntekijä- ja työnantajaosapuolten välillä ensi maanantaista alkaen. Lisäksi Paperiliitto kohottaa valmiutta mahdollisen työtaistelun varalta. Hallitus kävi läpi liiton työtaisteluohjeita ja teki lakkoavustuksen maksamista koskevat päätökset.

Paperiliittolaisia luottamushenkilöitä on kutsuttu koolle ensi viikolla konserneittain työehtosopimustilanteen takia.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry ovat käyneet työehtoneuvotteluja toukokuusta lähtien. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 30. syyskuuta.

Seuraavaa neuvotteluaikaa osapuolten välillä ei ole sovittuna.