Suomen rakennustuoteteollisuus seisahtuu lakkojen takia useana päivänä peräkkäin huhti–toukokuussa. Lakkoilulla olisi kauaskantoisia vaikutuksia, näkee jumiutuneiden neuvottelujen toinen osapuoli Rakennusteollisuus RT.

Rakennusliitto on julistanut lakkoon seitsemän rakennustuoteteollisuuden yritystä sekä näiden tytäryhtiöiden työt, joissa työntekijöiden työehtoihin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta. Lakkoon menevät Betonimestarit Oy, Betset Oy, Parma Oy, Rajaville Oy, Parmarail Oy Ab, Rudus Oy, Ruskon Betoni Oy.

Lakot on määrä järjestää 19.–24. huhtikuuta, 3.–4. toukokuuta sekä 7.–8. toukokuuta. Rakennusliitto aikoo ilmoittaa myöhemmin uusista toimista, mikäli nyt kerrotut toimet eivät vauhdita työehtosopimusneuvotteluja.

– Työantajat tarjoavat edelleen vain julkisuudessa esillä ollutta EK:n määräämää palkankorotusta. Sen lisäksi työantajat haluavat Rakennusliiton hyväksyvän jälkikäteen kiky –sopimuksen heikennykset, sunnuntailisien poiston ja vuokratyön täydellisen vapauttamisen, Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi perustelee tiedotteessa lakkopäätöstä.

Vastapuoli Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari kritisoi betoniyritysten lakon aiheuttavan suurta vahinkoa rakennusalalle. Hänen mukaansa lakko uhkaa jopa viivästyttää asuntojen ja muiden rakennusten valmistumista.

–Rakentaminen sekä valmisbetonin ja betonielementtien toimitukset ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa ja normaalisti ne etenevät ennalta suunnitellussa, loogisessa järjestyksessä. Irralliset lakkopäivät rikkovat aikataulun kokonaan. Toimintaketjujen katkeaminen pakottaa järjestelemään aikataulut uudelleen, heijastuu myös muiden, ei lakossa olevien työhön ja aiheuttaa laaja-alaista vahinkoa, Kari sanoo.

Hän arvioi, että asuntokohteista karkeasti sanoen noin puolet on nyt runkovaiheessa, jonka vuoksi betonin saannin vaikeutuminen vaikuttaa niihin heti. Hänen mukaansa lakko voisikin pahimmillaan hidastaa kohteen valmistumista jopa kolmella kuukaudella.

–On todennäköistä, että nyt julistettu lakko myöhästyttää paitsi rakennustuotteiden toimituksia myös kokonaisten rakennusten, kuten asuntojen, koulujen ja päiväkotien valmistumisia, tiedotteessa todetaan.

Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan yksikin koko rakennusalaan kohdistuva lakkopäivä vaikuttaisi Suomen talouteen 30 miljoonalla eurolla. Betoniyritysten lakon euromääräisistä vahingoista Rakennusteollisuus ei esitä arviota vedoten lakon pirstaleisuuteen.

Rakennusteollisuus RT ja sen toimialat ovat neuvotelleet Rakennusliiton kanssa kahdeksan työehtosopimuksen uudistamisesta liki kolme kuukautta. Sopimusten voimassaolo päättyi helmikuun lopussa.

Neuvotteluissa pääkiista keskittyy palkankorotuksiin.

Rakennusteollisuus RT on ehdottanut 1,6 prosentin palkankorotuksia kahden vuoden sopimuskaudella molempina vuosina, mikä olisi yleisen linjan mukainen korotus. Rakennusliitto pitää korotusta kuitenkin riittämättömänä, ja on vaatinut 50 sentin korotusta tunnille kahtena vuonna.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan tällaiset korotukset nostaisivat rakentamisen palkkoja kahden vuoden sopimuskaudella yhteensä 5,7 prosenttia, kun yleisessä linjassa muut ovat päässeet sopuun 3,2 prosentin korotuksista.

–Miksi kovapalkkaisille rakennusmiehille pitäisi maksaa lähes kaksi kertaa suuremmat palkankorotukset kuin muilla teollisuuden aloilla tai esimerkiksi matalamman palkkatason naisvaltaisilla aloilla, Kari kritisoi tiedotteessa.

Lähde: Talouselämä