Työnantajaosapuoli pitää ammattiliitto Pron ,Teollisuusliiton ja Paperiliiton lakkouhkauksia valitettavina ja vastuuttomina.

Teknologiateollisuus linjaa Teollisuusliiton toiminnan olevan ”räikeää järjestöpolitiikkaa” ja vastoin yleisiä työmarkkinakäytäntöjä.

Ammattiliitto Pron keskeisenä tavoitteena on lakolla painostaen lyhentää työaikaa 24 tunnilla eli poistaa ns. kiky-päivät.

Teknologiateollisuudessa Pron sopimuksesta neuvotteleva Jarkko Ruohoniemi pitää liiton toimintaa erittäin valitettavana. Samalla hän ihmettelee, löytyykö Pron jäseniltä todellakin lakkohalua ja halua hankaloittaa omien työpaikkojensa toimintaa.

”Kun kilpailukysopimuksesta ja siihen sisältyvästä työajan pidennyksestä sovittiin, tarkoituksena ei ollut kilpailukyvyn parantaminen vain tilapäisesti. Tunnit tarkoitettiin pysyviksi. On työllisyyden kannalta erittäin surullista, että työmarkkinoilla halutaan nyt tieten tahtoen turmella viime vuosien hyvä kehitys”, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Lue seuraavaksi:

Hän huomauttaa, että Teknologiateollisuuden työntekijöiden uudessa työehtosopimuksessa työajan pidennystä ei enää ole, mikä on työnantajille pettymys.

”Työnantaja joutui antamaan periksi, sillä tuossa sopimuksessa pidennys oli aikanaan kirjattu erilliseen irtisanomisen varaiseen pöytäkirjaan. Samaan aikaan ratkaisun palkankorotustaso nousi kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta äärirajoille. Tästä syystä tuon sopimuksen palkankorotustasoa ei voi ylittää aiheuttamatta suurta haittaa työllisyydelle ja yritysten mahdollisuudelle pärjätä kovassa kilpailuissa”, Ruohoniemi sanoo.

Ruohoniemen mukaan on kaikkien suomalaisten etu, että työajan pidennyksestä pidetään kiinni ja huolehditaan Suomen kustannuskilpailukyvystä. Työaika on hänen mukaansa Suomessa verrattain lyhyt verrattuna kilpailijamaihin.

”Neuvotteluissa on kyse suomalaisista työpaikoista eikä siitä, kuka on kovin ay-johtaja. Tämä on tärkeää muistaa, sillä talouskasvu hidastuu ja työllisyys ei ole enää vuoteen parantunut. Työmarkkinaratkaisuilla ei saa aiheuttaa lisää vaikeuksia”, Ruohoniemi tähdentää.

Lue myös:

Kemianteollisuus kertoo tyrmistyneensä Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron ilmoittamista uusista työtaistelutoimista. Liitto varoittaa, että lakot tulevat osumaan ammattiliittojen jäsenkunnan omaan nilkkaan.

”Lakot eivät edistä vaan pitkittävät ratkaisun syntymistä ja tulevat aiheuttamaan yrityksille mittavat vahingot, jotka tavalla tai toisella löydetään edestä. Lakot viestivät myös täydellisestä vastuuttomuudesta oman jäsenkunnan työpaikkoja kohtaan. Tällaista vastuuttomuutta ja alan työpaikkojen merkityksen vähättelyä on näkynyt myös neuvottelupöydässä erityisesti Teollisuusliiton osalta, liiton käydessä puhtaasti ideologista taistelua kiky-tuntien osalta. Asenne ei palvele ketään, romuttaa aiempaa hyvää yhteistyötä ja on vakava viesti työllistämiselle Suomessa”, Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sanoo omassa tiedotteessaan.

Kemianteollisuudessa Teollisuusliiton julistaman lakon kohteena on 35 yritystä ja Ammattiliitto Pron julistaman lakon kohteena 30 yritystä. Lakkojen piirissä on arviolta noin 12 000 – 13 000 henkilöä.

Kemianteollisuus sanoo pyrkineensä hakemaan aktiivisesti ratkaisua uusien työehtosopimusten solmimiseksi jo kolme kuukautta. Ammattiliitot ovat sen mukaan jumiuttaneet neuvottelut kiky-tuntien poistamiseen hinnalla millä hyvänsä.

Kemianteollisuuden työehtosopimuksissa kiky-tunnit ovat työehtosopimuksen sisällä, eivät erillisessä liitteessä kuten teknologiateollisuuden työntekijöillä. Liitton arvion mukaan ammattiliitot vaativat käytännössä aivan samantasoisen määräyksen poistamista kuin esimerkiksi työehtosopimuksiin kirjattu lomaraha tai sairausajan palkka.

”Kemianteollisuus ei lähde rapauttamaan yritysten kilpailukykyä suostumalla työntekijäpuolen vaatimaan työajan lyhennykseen. Suomen kokoaikaisen työntekijän tehty viikkotyöaika on kiky-tuntien kanssakin Euroopan toisiksi lyhyin. Nyt olisi ammattiliitoissa korkea aika kantaa vastuuta ja keskittyä ratkaisun löytämiseen turhan lakkoilun sijaan. Viennin päänavaus palkkaratkaisun osalta on Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton ratkaisun myötä syntynyt, joten korkeampia palkkaratkaisujakaan on turha lakoilla haikailla”, Etu-Seppälä linjaa.

Lue seuraavaksi:

Metsäteollisuus tuomitsi työtaistelutoimet jo aiemmin sunnuntaina vastuuttomiksi.

”Ammattiliitoilta on nyt kadonnut kokonaan suhteellisuudentaju. Ne ovat valmiita urhaaman vientitulot, heikentämään suomalaisen tuotannon kilpailukykyä ja sahaavat myös omien jäsentensä oksaa”, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoi.

Hän huomauttaa, että lakkoilu aiheuttaa hallaa myös työntekijöille, sillä se johtaa tuotannonmenetyksiin ja toimitusepävarmuuden tuomaan maine- ja kilpailuhaittaan haittaan kansainvälisillä markkinoilla.

Ammattiliitto Pro uhkaa aloittaa kahden viikon työnseisauksen 27. tammikuuta erikseen nimetyissä yrityksissä teknologiateollisuuden sopimusalalla kiky-tunteja koskevan riidan vuoksi. Lisäksi Teollisuusliitto aikoo aloittaa samaan aikaan laajat kaksi viikkoa kestävät lakot ja tukilakot sadoilla työpaikoillaan vauhdittaakseen jumissa olevia työehtosopimusneuvotteluja.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi sunnuntaina, että kiky-tunneista tuli ”juuri sellainen kanto sopimuskaskeen kuin odotettiin”.

”Avauksessa kiky-tunnit katosivat ja siinä on malli muillekin sopimuksille”, hän kirjoitti Twitterissä viitaten Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimukseen,