Mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Mehiläisen noin puolesta miljoonasta työterveysasiakkaistaan keräämä data osoittaa, että mielenterveyssyistä alkaneet sairauspoissaolojaksot ovat lisääntyneet tänä vuonna 28 prosenttia edellisvuodesta.