Työterveyslaitoksen johtama työryhmä suosittelee, että lääkäreille tehtäisiin suositukset sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin. Taustalla oli tarve vähentää sairauspoissaoloja. Asiaa selvittänyt työryhmä löysi suositusten käyttöönotosta myös ongelmia.