Suomalaisten työssä jaksaminen on niin huolestuttavalla tasolla, että tutkija neuvoo jo miettimään kokousten tarpeellisuutta. Työelämän kokouskäytännöt