Työttömyysturva ja työttömään kohdistuvat säädökset muuttuvat Suomessa selvästi suuntaan, joka kannustaa tai pakottaa ottamaan töitä vastaan.