SDP:n puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Tytti Tuppurainen vaatii naisten palauttamista työelämään lisäämällä isille kiintiöityä vanhempainvapaata ja on huolissaan Donald Trumpin TTP-päätöksen seurauksista Suomelle.

Suomen suurin ongelma on Tuppuraisen mielestä, että ”meiltä ja muualta kasvaa varsinainen vastarinta koko tälle nykyiselle talousjärjestelmälle”.

–Vastarinta tulee vasemmalta, kasvaa tällainen paine sosialistiseen suunnitelmatalouteen, ja se tulee oikealta. Kasvaa paine kansallismieliseen eristäytymiseen ja protektionistiseen talouteen. Se on se meidän aikamme ongelma. Siihen tarvittaisiin sekä työntekijäpuolen että työnantajien yksituumaista vastarintaa, että emme joudu näiden protektionistien armoille, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Alla olevalla videolla Tuppurainen kertoo, miksi hän haluaa SDP:n puheenjohtajaksi. Haastattelu jatkuu videon alla.

Tuppuraisen mielestä varhaiskasvatusoikeus vaatii pikaista korjaamista.

–Pienten lasten vanhempien pitää voida luottaa siihen, että päivähoitopaikka on. Jos jää työttömäksi, siitä huolimatta on tieto siitä, että lapselle järjestyy hoitopaikka, kun työtilanne paranee, hän sanoo.

Suomessa on kasvanut huoli siitä, että synnytysikäisten naisten työllisyys on selvästi alemmalla tasolla kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tuppuraisen mielestä kyseessä on iso ongelma.

–Kymmeniä tuhansia naisia puuttuu työmarkkinoilta. Se on iso ongelma. Se on myös jossain määrin mysteeri, että tällainen pohjoismainen hyvinvointivaltio kuten Suomi, jossa tasa-arvoa on aina pidetty aina tärkeänä, onkin yhtäkkiä tuottanut tilanteen, että parhaassa työiässä olevat koulutetut naiset puuttuvat työmarkkinoilta, Tuppurainen pohtii.

Hän arvioi, että osa naisista on pois työelämästä omasta valinnastaan, ja ihmisillä pitääkin olla mahdollisuus keskittyä muuhun kuin uraansa. Hän korostaa, että kaikki naiset eivät ole poissa työelämästä omasta valinnastaan.

–On sellaisia rakenteellisia esteitä. Kotihoidon tuki on yksi niistä. Samoin nuorten naisten pätkätyöt ja matalampi palkkataso. Se ajaa naisia jäämään kotiin tilanteessa, jossa on perheessä esimerkiksi lapsia. Se pitää korjata tosi syvältä, Tuppurainen sanoo.

Hänen mielestään on harmillista, että työnantajalla on usein takaraivossaan ”synnytysriski”. Ilmiöön pitäisi Tuppuraisen mielestä vaikuttaa perhevapaiden kustannusten uudenlaisella jakamisella.

–Se lähtee kiintiöistä isälle. Ansiosidonnaisen vanhempainvapaan kiintiöimistä isälle ja isän osuuden jatkamista. Se on mielestäni ihan välttämätöntä. Tässä kotihoidontuki pitää katsoa osana kokonaisuutta.

Kotihoidontuki pitää katsoa yhdessä vanhempainvapaiden kanssa. Tuppuraisen mielestä keskusjärjestö SAK:n malli vanhempainvapaista on hyvä, koska siinä on mahdollista siirtää hoitorahaa isovanhemmille ja se ottaa myös sateenkaariperheet huomioon.

Lue lisää aiheesta: Jarkko Eloranta: Kelan tehtävä ei ole päättää, kuka on lapsen lähimmäinen

Tuppurainen uskoo, että ammatillinen järjestäytyminen ja sopimusyhteiskunta ovat Suomelle vahvuuksia.

–Ammattiyhdistysliike antaa työntekijöille edunvalvontasuojan, mutta myös identiteettiä ja sosiaalista turvaa. Se on tällä hetkellä erittäin tärkeää, kun maailmassa on levotonta ja epävarmuus kasvaa, hän sanoo.

Tuppurainen kehottaa katsomaan maita, joissa ammattiliitot eivät ole yhtä vahvoja kuin Suomessa.

–Ei esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Ranskassa ole työmarkkinoilla jotenkin levollisempaa. Eikä ole käynyt niin, että työntekijät, jotka eivät kuulu liittoon olisivat jotenkin oivaltaneet, että globalisaatio ja kapitalistinen järjestelmä olisivat automaattisesti parempia, hän toteaa.

–Sen sijaan näissä maissa, joissa järjestäytymisen aste on korkea, kuten Pohjoismaat, on kyetty yhdessä sopimaan, ja useimmiten pystytty löytämään ratkaisu, joka sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen.

Hän kuitenkin myöntää, että myös virheitä on tehty, kuten 2008-luvun alun palkankorotukset, joita hän pitää ”liian höveleinä”.

–Kun ollaan eurossa, meillä ei ole omaa rahapolitiikkaa, tällainen kollektiivinen sopimusjärjestelmä mahdollistaa sisäisen devalvaation. Kun on kattavat sopimukset, kyetään sopimaan, jos on tarve sopia hintakilpailukyvyn parantamisesta. Se on Suomelle vahvuus, Tuppurainen kertoo.

Tuppurainen ihmettelee vaatimuksia luopua työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

–Haluaisin lähettää terveisiä elinkeinoelämälle, että jos Suomen suurin ongelma on tämä työehtosopimusten yleissitovuus, niin oikein hyvä, hän naurahtaa.

Tuppurainen on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä Tyynenmeren valtioiden vapaakauppasopimuksesta eli TPP-sopimuksesta.

–Pidän hyvin huolestuttavana sitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jo antanut käskyn, että TPP:stä luovutaan, jolloin maailmantalouden pelisäännöt siirtyvät Kiinan aloitteeksi. Silloin mennään vähimmäisehdoilla. Silloin mennään polkumyynnillä. Se ei ole Suomen elinkeinoelämän etu, koska meillä standardit ovat korkeat ja se tarkoittaa väistämättä vähän korkeampaa hintatasoa, Tuppurainen sanoo.

–Se ei ole suomalaisen eikä eurooppalaisen duunarin etu, koska se tarkoittaa sosiaalista dumppausta. WTO-sopimuksessa ei ole esimerkiksi lapsityövoimaa kielletty.

Tuppuraisen mielestä keskustelu työehtosopimusten yleissitovuudesta ja ay-liikkeen vallasta on eilispäivän keskustelua.

–Nyt pitää keskittyä siihen, miten turvataan avoin talous, miten turvataan eurooppalaiset sisämarkkinat ja kansainvälinen talousarkkitehtuuri. Se on nyt vaarassa.

Hän korostaa, että tavallisten ihmisten pettymystä työttömyyteen ja eriarvoisuuteen ei voi ohittaa.

–Ihmiset eivät hyväksy veroparatiiseja ja veronkiertoa ja eriarvoistavaa verotusta. Ihmiset eivät siedä sitä. Täytyy olla parempaa politiikkaa.

Hän ihmettelee Juha Sipilän hallituksen perustaman Valtion kehitysyhtiön Vaken toimintaa. Vakeen kerätään varat myytävistä valtionyhtiöistä, ja valtioneuvosto päättää eduskunnan ohi, mitä myyntituloilla tehdään.

Lue lisää aiheesta: Valtioneuvosto vastaa lakimiehen ihmettelyyn ”erityisestä poikkeuksesta”: Pääministeri ei yksin päätä rahoista

Tuppuraisen mielestä eduskunnan pitäisi olla päättämässä, mitä valtionyhtiöiden myynnistä tulevilla rahoilla tehdään.

–Pääperiaate pitää olla, että eduskunta vastaa valtion tuloista ja menoista. Kyllä eduskunnalla pitää olla sanansa sanottavana. Tällaisia rahavirtoja, jotka menevät ohi, en pidä erinomaisena ajatuksena. Siinä menee demokraattinen tilivelvollisuus, Tuppurainen kertoo.

Tuppurainen olisi valmis vauhdittamaan investointeja Suomessa maltillisella velan otolla. Hän korostaa, että julkisella velkarahalla tuettujen investointien pitää olla sellaisia, jotka lisäävät työllisyyttä ja kasvua.

–Olen valmis varovaisesti pohtimaan, olisiko nyt syytä vivuttaa yksityisiä investointeja liikkeelle julkisella tuella. Voitaisiin saada investointeja liikkeelle nyt kun tämä rahapolitiikka on näin löysää, ja kannustaa tekemään investointeja, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen kertoo lisää verotus- ja talousnäkemyksistään Kauppalehden jutussa, joka perustuu samaan haastatteluun kuin tämä Uuden Suomen juttu.

Tuppuraisen mielestä Sipilän hallituksen talouspolitiikan tavoitteet ovat epärealistisia ja perustuvat liian ruusuiseen kuvaan työllisyysasteen paranemisesta. Myös hallituksen tekemät koulutusleikkaukset olivat virhe. Seuraava hallitus ei hänen mukaansa voisi suoraan perua koulutusleikkauksia, mutta asiaa pitäisi korjata.

Kun Pisa-tuloksia on arvioitu, yksi selittävä tekijä on ollut, että osaamiserot alkavat jo ennen peruskoulun alkua. Varhaiskasvatuksena pitää aloittaa, Tuppurainen kertoo.

–Sitten jos ja kun astumme hallitusvastuuseen tulevien vaalien jälkeen, pitää tehdä tilannearvio ja suunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma vaatii ainakin pikaista parannusta, hän toteaa.

Lue myös: 25–44-vuotiaat naiset pomppaavat esiin kuvassa – ”Tämä kuittaisi puolet työllisyystavoitteesta”

Uusi Suomi haastattelee kaikki SDP:n puheenjohtajakilvan ehdokkaat. Timo Harakan ja Antti Rinteen haastattelut julkaistaan ensi viikon alussa.