Korkein oikeus (KKO) on hylännyt viiden pääkaupunkiseudulla toimineen Uber-kuskin valituslupahakemukset. Näin ollen heidän sakkotuomionsa jäävät voimaan.

Jutuissa oli kysymys taksiliikennelain voimassaoloaikana tapahtuneen luvattoman taksiliikenteen harjoittamisen rangaistavuudesta sen jälkeen, kun liikenteen palveluista annettu laki tuli voimaan heinäkuussa 2018. Käräjäoikeus tuomitsi Uber-kuskit elokuussa 2018 luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistuksiin.

Sekä tekoaikaan voimassa olleessa taksiliikennelaissa että uudessa liikennepalvelulaissa taksiliikenteen harjoittaminen oli säädetty luvanvaraiseksi ja luvaton toiminta rangaistavaksi. Käräjäoikeus katsoi, ettei uuden lain soveltaminen olisi johtanut vastaajien kannalta lievempään lopputulokseen.