Hoitajien joukkoirtisanoutumiset vanhuspalveluissa tietäisivät Suomelle massiivisia ongelmia, arvioi Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä johtava Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.