Liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla, toteaa Viestintävirasto. Viraston päätöksestä kertoo Talouselämä.

Viestintävirasto asettaa DNA:lle, Elisalle ja Telialle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat kolmeksi vuodeksi. Mainitut kolme suurta toimijaa vastaavat lähes 90 prosentista Suomen tilaajayhteysmarkkinoista, ja Viestintäviraston mukaan liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla.

Muutos alentaa kilpailevien teleyritysten kuituhintoja 28-80 prosenttia. Lisäksi vastedes kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten on tarjottava säänneltyjä tukkutuotteita muille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin ehdoin.

– Kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on edistää valinnanvapautta ja kohtuuhintaisten laajakaistapalveluiden saatavuutta niin kansalaisille kuin yrityksille, sanoo johtaja Johanna Juusela tiedotteessa.

Asetetuilla velvoitteilla on tarkoitus parantaa jo olemassa olevien verkkojen tehokasta käyttöä, vauhdittaa investointeja ja tuoda lisää kilpailua valokuituverkkojen palvelutarjontaan alueille. Toiveena on saada markkinoille myös uusia toimijoita.

Laajakaistapalvelujen tukkumarkkinalla tarkoitetaan eri toimijoiden pääsyä paikallis- tai keskustason kiinteään verkkoon. Vuokratun tilaajayhteyden avulla kilpaileva teleyritys voi tarjota laajakaistapalveluja loppuasiakkaille ilman omaa tilaajayhteysverkkoa tai ilman omia tilaajayhteyden välityskykyä parantavia laitteita.

Lähde: Talouselämä