Venäjä perää Suomelta ja Ruotsilta vastauksia kysymykseen, miten maat aikovat Etyjin hengessä vahvistaa omaa turvallisuuttaan niin, ettei se heikennä muiden turvallisuutta.