EK perusti International Club Finlandin Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille johtajille. Miksi ajatte ulkomaalaisten johtajien asemaa Suomessa, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies?

”Olen pohtinut tätä pitkään. Kimmokkeen sain aikanaan Bayer Nordicin ex-johtajalta Oliver Rittgeniltä. Hän muistutti minua siitä, ettei heillä ole samanlaisia opiskelu- ja työverkostoja kuin suomalaisilla johtajilla on. Toinen syy on, että tarvitsemme ulkomaisia johtajia, heidän kokemustaan ja näkemyksiään. Halusimme selvittää, mitä voimme tehdä heidän tänne sopeutumisensa eteen.”

”Jonoksi asti ulkomaalaisia johtajia ei ole”, Häkämies sanoo. Työvoiman saanti on yrityksille ylipäätään iso kasvun este. Suomi tarvitsee koodareita, kokkeja, lähihoitajia – ja johtajia, jo väestön ikääntymisenkin takia.

Ulkomaalaiset johtajat ovat opiskelleet samat asiat ja lukenet samat kirjat kuin suomalaisetkin johtajat. Mikä tekee heistä niin erityisiä?

”Talentteja on joka maassa ja kansakunnassa. Siitä ei ole kyse. Vaan siitä, että jos he innostuvat ja viihtyvät täällä, he saavat todennäköisesti myös bisneksensä kukoistamaan ja levittävät hyvää sanaa Suomesta. Tämä on meille plussaa.”

EK teetti myös selvityksen ulkomaalaisten johtajien Suomi-käsityksistä. Niissä yllätti Häkämiehen mukaan se, miten tärkeää puolison työllistyminen on.

Suomalaisten oma hokema siitä, että täällä on kylmää ja kallista, ei noussut selvityksessä suureksi huoleksi. Olisiko meidän aika vaihtaa mainospuhettamme?

”Olin kesällä Stanfordissa, ja Suomi tunnettiin siellä hyvin. Hyvä koulutuksemme mainittiin, samoin pärjääminen kansainvälisissä onnellisuusmittauksissa. Mutta kyllä marraskuukin mainittiin. En usko, että hoemme mitenkään erityisesti kalleutta tai kylmyyttä, enemmän puhumme mahdollisuuksista”, Häkämies sanoo.

Kolmannes vastanneista nosti korkea tuloverotuksen varjopuoleksi ja viidennes kritisoi yritysverotuksen korkeaa tasoa. Valtaosa oli kuitenkin tyytyväinen verotukseen.

Kannattaisiko siis markkinoida Suomea pikemminkin hyvätuloisille mahtavana maana asua ja yrityksille investoida?

”Monilla ulkomaalaisilla on kohtuullinen lähdeverotus, mutta onhan Suomen tuloverotus osaajille huippukorkea.”

Kolmannes vastaajista piti vaikeana pääsyä ammatillisiin ja sosiaalisiin verkostoihin.

”Itse kullekin tekisi hyvää katsoa asioita välillä ulkomaalaisen silmin. Olenko pyytänyt ulkomaalaista naapuria kylään, työkaveria lounaalle tai harrastuksiin? Kyse on usein pienistä teoista.”

Myös englanninkielisten päiväkotien ja koulujen niukkuus on ongelma. Moni toivoi englannista myös hallinnollista kieltä.

”Moni hyvä palvelu jää ulkomaalaiselta kokematta. Jos englanti olisi yksi hallinnollisista kielistämme, niin tällä olisi tietty viestiarvo maailmalle”, Häkämies sanoo.

Pitäisikö vastaavasti suomen kielen opiskelun olla pakollista ulkomaalaisille?

”Ainakin se olisi toivottavaa. Maan kielen opiskelu kertoo sitoutumisesta ja on selvää, että kaikesta saa enemmän irti, jos osaa kieltä.”

Vastaajista 93 prosenttia piti Suomen etuna turvallisuutta.

”Tässä suhteessa olemme ainutlaatuisia. Tämä on huipputulos. Viranomaisiin luotettiin, ja suomalainen työkulttuuri sai kiitosta. Suomalainen pitää minkä lupaa. Tämä ei ole nykymaailmassa vähäpätöinen juttu”, Häkämies sanoo ja muistuttaa, että uusi Slush- sukupolvi on myös arjen kanssakäymisessään edellisiä sukupolvia avoimempi.

Onko meillä suomalaisilla väärä asenne ulkomaalaisia kohtaan?

”Aika ajoin ja paikka paikoin on. Emme me vielä ole kovin kansainvälisiä, jos esimerkiksi vertaan meitä vaikkapa kauppakansa Hollantiin. Heihin meillä on vielä matkaa.”

Häkämies uskoo brexitin olevan Suomelle mahdollisuus rekrytointimarkkinoilla.

”Moni yritys miettii, minne sijoittaa pääkonttorinsa mahdollisen EU-eron jälkeen. Samaa miettii moni työntekijä. Liikkeellä ei ole ehkä ole isoja ihmismassoja mutta joitain kuitenkin.”

Seuraavaksi EK aloittaa kampanjan, jonka tavoitteena on saada yritykset palkkaamaan ulkomaalaisia opiskelijoita kesätöihin Suomeen.

”Aloitamme varovasti. Jos saamme satakin ulkomaalaista opiskelijaa tänne töihin, se olisi hyvä alku. Ja kun he sitten toivon mukaan viihtyvät, he kertovat suomalaisesta työelämästä ja yrityksistä kavereilleen – ja lumipallo lähtee liikkeelle.”