Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) vaatii oikeuskansleria tutkimaan ulkoministeriön tapahtumia ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) päätöksiä.

”Ulkoministeriö mitä ihmettä siellä tapahtuu? Asia ja päätökset on syytä tutkia oikeuskansleri”, hän tviittasi perjantaiaamuna.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvosteli perjantaina Helsingin Sanomien haastattelussa ankarasti Haavistoa ja syytti tätä pelon ilmapiirin luomisesta ministeriöön.

”Täällä on ministerin toimien takia aivan selvästi pelon ilmapiiri. Jos sellaisen annetaan pesiytyä virkamieskulttuuriin, meidän oikeusvaltio on todellisessa vaarassa. On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään”, hän latasi haastattelussa.

Ilta-Sanomat on tuonut lähteidensä ja dokumenttien perusteella esiin väitteen, että Tuominen olisi siirretty syrjään tehtävästään hänen jouduttuaan erimielisyyksiin Haaviston kanssa. Haavisto on kiistänyt syrjäytyksen mutta kertonut, että al-Hol-asian käsittelyyn on nimetty ylimääräinen virkamies.

Keskiviikon A-studiossa Haavisto kuitenkin pyysi Tuomiselta anteeksi ja totesi ristiriitaisesti, että ”hän on ilman muuta tervetullut jatkamaan tehtävässä, jos hän näin haluaa”.

Niikon johtama eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, jolle Haavisto selvensi tilannetta tiistaina, ei sillojn nähnyt asiassa tarvetta jatkoselvityksille.

Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö UHVY otti kantaa kohuun torstaina. UHVY:n puheenjohtaja Juha Parikka ihmetteli kannanotossaan, miksi talon omaa väkeä ”pidetään pimennossa” tapaukseta. Hänen mukaansa henkilöstöllä on useita huolia ja kysymyksiä.

Ministeri Pekka Haavisto vastasi Parikan listaamiin kysymyksiin torstai-iltana. Hän sanoo, että syksy on ollut EU-puheenjohtajuuden vuoksi poikkeuksellinen hektinen, ja silloin yhteydenpito henkilökuntaan ja osastoihin on jäänyt puutteelliseksi.

”Kannan tästä täyden vastuun ja olen luvannut tammikuussa kiertää osastot ja tavata henkilökuntaa entistä intensiivisemmin erityisesti Helsingissä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu kommunikaatio henkilöstön kanssa. Syksyn kiireinen ohjelma on asettanut siihen erityisen paljon haasteita. Samalla on ollut vaikeita tehtäviä hoidettavana, kuten suomalaisten lasten hädänalainen tilanne Syyriassa. Tämä on asettanut erityisiä haasteita myös henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen suhteen, koska Syyrian suomalaisiin liittyvät asiat ja viranomaisyhteistyö ovat olleet äärimmäisen luottamuksellisia asioita. Sen vuoksi esimerkiksi näistä asioista vastaavan virkahenkilön tehtäviä ja toimeenkuvaa ei ole hallinnossa avattu laajemmin”, Haavisto kirjoittaa vastauksessaan.

Hän korostaa, että virkamiehillä on kaikki oikeudet omiin näkemyksiinsä.

”Hyvään valmisteluun kuuluu mielestäni myös eriävien näkemysten esiintuominen ja niistä keskusteleminen. Näin on mielestäni asioiden valmistelussa myös tapahtunut.”

Haavisto vastaa myös suoraan kysymykseen siitä, millä perustein ja kenen kautta hän on vaatinut Tuomisen siirtämistä pois konsulipäällikön tehtävästä.

”Olen normaaliin tapaan keskustellut näistä asioista ministeriön ylimmän virkamiesjohdon kanssa, ja aina käyttänyt tätä reittiä ulkoministeriön tehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Esillä ovat olleet niin hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvät asiat kuin ulkoministeriön vastuualueeseen liittyvien ajankohtaisten asioiden hoito.Ennen ratkaisujen tekemistä olen halunnut kuulla henkilöä itseään, ja tämä toteutui joidenkin viivytysten jälkeen 4.12. Tässä yksittäisessä tapauksessa henkilön omalla suostumuksella olen saanut luvan referoida keskusteluamme 4.12. ja sen johtopäätöksiä mediassa. Kerroin silloin myös anteeksipyynnöstäni johtuen joistakin aikaisemmista väärinymmärryksistä. Keskusteluissa käytiin läpi myös Al Hol -kysymykseen liittyvä tehtävienjako, eikä näistä ollut erimielisyyttä”, hän sanoo.

Oppositiopuolueista kokoomus on jättänyt välikysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta ja hallituksen suhtautumisesta al-Holin leirin suomalaisiin. Perussuomalaiset tiedotti torstaina olevansa valmiudessa jättämään välikysymyksen, jos Haavisto jatkaa uudelleen muodostettavan hallituksen ulkoministerinä.

LUE LISÄÄ: