Valtava muutos raivaa nyt tietä uusille energiahankkeille ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Virossa startup-toimija Fermi Energia tutkii parhaillaan vaihtoehtoja pienydinvoimalan (Small modular reactor, SMR) rakentamiseksi Viroon ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Pienydinvoimalla olisi tarkoitus tuottaa halvemmalla ja joustavammin ydinsähköä kuin perinteiset ydinvoimalat pystyvät tuottamaan.

Samalla hankkeella on tarkoitus irrottaa Viro energian suhteen niin öljystä kuin Venäjä-riippuvuudesta sekä vähentää maan valtavia hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät palavan kiven polttamisesta.

Uutistoimisto Bloombergille Fermin perustaja ja toimitusjohtaja Kalev Kallemets sanoo yhtiön olevan ensimmäinen, joka yrittää rakentaa Viroon ydinvoimaa. ”Hankkeen aikataulu menee pitkälti yhteen SMR-voimaloiden kehittämisessä ja lisensioinnissa”, Kallemets sanoo.

Näin juuri tapahtuukin. Kansainvälisen ydinvoimajärjestön IAEA:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä kehitteillä 50 eri SMR-hanketta, mutta ongelmana on, että SMR-tilauksia ei ole tehty vielä yhtäkään.

Fermi Energia on valinnut tutkimukseensa neljä erilaista modulaarista reaktoritekniikkaa: Moltex Energyn, Terrestrial Energyn, GE Hitachin ja NuScalen tekniikat. Voimaloiden sähkötehot vaihtelevat 200–400 megawatissa, samoin niiden lämpötehot.

Fermi uskoo, että ensimmäiset kaupalliset yksiköt olisivat toiminnassa vuosien 2026–2028 mennessä ja että Viron ensimmäinen ydinyksikkö voitaisiin rakentaa ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Viron energiaviranomaiset ovat asiassa skeptisempiä. Bloombergille Viron energia-apulaispääsihteeri Timo Tatar vastaa, että viranomaiset seuraavat alan kehitystä, mutta: ”Olemme olleet myös yhteydessä potentiaalisten yksityisten sijoittajien kanssa heidän suunnitelmistaan. Fermi Energian tutkimat vaihtoehdot ovat tällä hetkellä olemassa vain paperilla.”

Tatarin viestin ymmärtää. Virolla ei ole tällä hetkellä olemassa edes varsinaista ydinenergialakia, vaan maa on turvautunut asiassa muun muassa Säteilyturvakeskusken (Stuk) asiantuntemukseen. Tilanne on Virossa siten vielä täysin avoin koko ydinenergian käytön suhteen.

Epäpyhä allianssi SMR:n tueksi

Hanke saa kuitenkin myös Suomesta voimakasta sivustatukea, toki hieman epävirallisesti.

Torstaina – ehkä hieman poikkeuksellisesti – oppositio ja hallitus löivät asiassa hynttyitä yhteen. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman ja vihreiden Atte Harjanne julkistivat yhteisen toimenpidealoitteen pienten ydinreaktorien hyödyntämisen edistämisestä Suomessa.

Vestmanin ja Harjanteen mukaan tavoitteena on mahdollistaa SMR-teknologian kehittäminen, kaupallistaminen ja käyttöönotto Suomessa yhtenä työkaluna päästöjen vähentämisessä.

Kansanedustajien mielestä pienillä ydinvoimaloilla on mahdollista leikata erittäin merkittävästi kaukolämmön ja teollisuuden päästöjä myös Suomessa jo 2020- ja 2030-luvuilla, mikä tukisi Pariisin ilmastosopimuksen mukaista politiikkaa.

Kansanedustajat sanovatkin, että ydinvoimaloiden tekninen perusta on hyvin tunnettu, ja pieniä ydinvoimaloita on rakennettu muun muassa jäänmurtajien ja sukellusveneiden voimanlähteiksi.

Vestmanin ja Harjanteen mukaan Suomen ydinenergialainsäädäntö ja -määräykset muodostavat kuitenkin tällä hetkellä merkittävän hidasteen SMR-teknologian hyödyntämiselle Suomessa.

”Ydinenergia-alan lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että se mahdollistaa pienreaktorien teknisten erityisominaisuuksien huomioimisen, sarjavalmisteisten reaktoreiden luvituksen ja ydinenergian hyödyntämisen uusissa käyttökohteissa”, Vestman ja Harjanne kirjoittavat.

LUE MYÖS:

Olkiluoto 3:n rakentaminen alkoi vuonna 2004

Kansanedustajat ottavat kantaa tärkeään kysymykseen. Ydinvoimaloiden äärimmäisen tarkka sääntely on tehnyt niiden niiden rakentamisesta länsimaissa kallista ja hidasta.

Kuvaavaa on, että Teollisuuden Voiman tilaama Olkiluoto 3 piti olla maailman ensimmäinen EPR-ydinvoimala toiminnassa. Nyt se on tarkoitus liittää sähköverkkoon ensi keväänä eli 16 vuotta rakentamisen aloittamisesta.

Kiinassa vastaavat voimalat Taishan 1 ja Taishan 2 ovat jo toiminnassa. Taishan 1 liitettiin sähköverkkoon kesäkuussa 2018 ja Taishan 2 viime kesäkuussa. Voimaloiden rakentaminen aloitettiin vuonna 2009 ja 2010.