Viranomaiset valmistelevat kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista Syyrian al-Holin leiriltä, ulkoministeriö vahvistaa odotetusti tiedotteessaan.

Ulkoministeriö tiedottaa aikanaan, ”kun kotiutettavat ovat turvassa ja suomalaisten viranomaisten hoivissa”, samoin Suomeen saapumisesta.

Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei anna julkisuuteen lapsia koskevia tietoja.

”Myöskään ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia ei kerrota. Paluureittiä tai -tapaa ei kerrota etukäteen”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

LUE MYÖS:

Marinin hallitus antoi maanantaina poliittisen linjauksen suhtautumisesta al-Holin suomalaisiin, mutta ulkoministeriö vastaa toimista, jotka liittyvät palaajien avustamiseen Syyriassa ja sieltä kotimaahan. Sisäministeriö koordinoi Suomessa palaajiin liittyviä viranomaisten tuki- ja turvallisuustoimia yhdessä poliisin kanssa.

”Asiassa tehdään tiivistä moniammatillista viranomaisyhteistyötä, mutta suunnitelmia ei voida avata yksityiskohtaisesti turvallisuussyistä. Palaajien tilanne, tarvittavat tukitoimet ja turvallisuusnäkökohdat arvioidaan yksilöllisesti. Etusijalla on se, että lapset saavat tarvitsemansa välittömän avun ja pitempiaikaisen tuen”, ministeriö tiedottaa.

”Haluamme varmistaa, että Suomi on myös tulevaisuudessa turvallinen maa. Siksi tavoitteena on, että nämä lapset ja mahdolliset muut palaajat kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä varten viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Toimenpiteet eivät rajoitu vain tähän hetkeen, vaan jatkuvat yksittäisten ihmisten osalta jopa useita vuosia”, sanoo kansliapäällikkö Ilkka Salmi sisäministeriöstä.

Suomeen palanneet lapset ohjataan terveystarkastukseen ja lastensuojelun piiriin.

”Lapset ovat todennäköisesti eri tavoin traumatisoituneita, joten he tarvitsevat monenlaista tukea. Heidän tilannettaan ja kehitystään tuetaan ja seurataan pitkäjänteisesti”, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina hallituksen periaatepäätöksestä.

Aiemmin on kerrottu mediassa, että ensimmäiset kotiutettavat ovat kaksi suomalaista orpolasta.

LUE MYÖS: