Rikosoikeuden professori näkee perusteet valtakunnansyyttäjän päätökselle määrätä esitutkinta Päivi Räsäsen (kd) vanhasta pamfletista. Helsingin yliopiston professori Kimmo Nuotio ymmärtää, että tapauksen osalta on haluttu vielä selvittää, ylittyykö syytekynnyksen raja.

Valtakunnansyyttäjä määräsi maanantaina aloitettavaksi esitutkinnan Räsäsen pamfletista, jonka Suomen Luther-säätiö julkaisi vuonna 2004. Kirkko- ja yhteiskuntapoliittinen, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto liittyy Raamattuun ja sen tulkintaan. Räsänen paheksuu pamfletissa homoseksuaalisuuden ”normalisointia”, josta osoitus oli hänen mukaansa tuolloinen päätös samaa sukupuolta olevien rekisteröidyistä parisuhteista. Räsänen puhuu homoseksuaalisuudesta poikkeavuutena ja jopa kehityshäiriönä.

Poliisi oli aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta. Valtakunnansyyttäjän mukaan on kuitenkin syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

Nuotio näkee tapauksessa useita poikkeuksellisia piirteitä. Sen osalta joudutaan punnitsemaan paitsi sananvapautta myös uskonnonvapautta. Lisäksi kyse on poliitikosta, joka siteeraa vanhassa pamfletissa Raamatun lauseita.

”Tämä on monikerroksinen asia. Tapaus on oikeudellisesti monella tapaa hyvin mielenkiintoinen ja erilainen kuin aikaisemmat kiihottamisrikostapaukset”, Nuotio sanoo Uudelle Suomelle.

”Kyllä ne rajat tulevat sielläkin vastaan”

Vanha pamfletti löytyy yhä säätiön nettisivuilta. Nuotio muistuttaa, että rikoslain kiihottamispykälää on täydennetty seksuaalisen suuntautumisen osalta vasta vuonna 2011, kun EU:n puitepäätös edellytti muutosta lakiin. Teksti on vanha, mutta Räsänen on todennut julkisuudessa pitävänsä siitä yhä kiinni.

”Hänen tahallisuutensa mahdollisesti täyttyy. Hän tietää kirjoituksen luonteen ja on sitä mieltä, että hänellä on oikeus sanoa se.”

Monet ovat jo vedonneet siihen, että Räsäsen pamfletti on vuodelta 2004 ja kiihottamisrikoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa. Nuotio ei kuitenkaan näe asiassa ongelmaa, sillä teksti on yhä luettavissa netissä.

”Niin kauan kuin se sivuilla on, loukkaus jatkuu, jos sisältö on rangaistavaa.”

Nuotio pohtii, tuleeko Räsäsen pamfletti nähdä osana poliittista keskustelua vai pikemminkin uskonnollisen yhteisön sisäisenä kannanottona. Poliitikon sananvapaus on Nuotion mukaan jonkin verran tehostettu ja muita laajempi, mutta ei salli kiihottamista kansanryhmää vastaan.

”Kyllä ne rajat tulevat sielläkin vastaan.”

Samoin uskonnonvapaus tuo suojaa, mutta sen avulla ei voi ”kävellä yli lainsäädännön periaatteista”.

”Syrjiminen sukupuolisen suuntautumisen perusteella on lainvastaista. Perustuslaki lähtee siitä, että homoseksuaaleilla on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin.”

Kynnykset ovat korkeita

Nuotio huomauttaa, että kiihottamisrikoksen kynnykset ovat korkeita. Valtakunnansyyttäjällä on syyteharkintavalta mediassa havaittuihin sananvapausrikoksiin. Nuotion mukaan käytännössä aina, kun tällainen syyte on nostettu, se on myös johtanut tuomioon.

”Se saattaa kertoa siitä, että kynnys syytteen nostamiseen on hieman liian korkea, jos kerta kaikki syytteet menevät läpi. Sinänsä olisi ihan järkevää ja oikein, että rajatapauksiakin tulisi tuomioistuinten käsiteltäväksi.”

Räsäsen tapauksessa on kuitenkin tässä vaiheessa kyse vasta esitutkinnasta, eikä päätöstä syytteen nostamisesta ole vielä tehty. Nuotio ei ota suoraan kantaa pamfletin sisältöön, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Jos siellä on kunnon homovastaista agitaatiota, ei se mahdotonta ole, etteikö se voisi johtaa syytteeseen.”

”Aiheellista selvittää ja harkita”

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo totesi tänään Uuden Suomen haastattelussa huolestuneensa uskonnonvapauden kannalta Räsäsen rikostutkinnoista. LUE LISÄÄ:

Nuotion mukaan kiinnostava kysymys onkin juuri se, kuinka paljon uskonnonvapauden varjolla voidaan levittää sisältöjä, jotka muutoin olisivat rangaistavia.

”Minusta on ihan aiheellista, että asiaa selvitetään ja harkitaan. Ei uskonnonvapaus tuo sellaista valttikorttia, jolla voi sanoutua irti meidän perustuslaista.”

”Jos puhutaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, emme voi ajatella, että uskonnonvapaus voisi antaa valtavan paljon lisää tilaa esittää rasistisia tai vakavasti loukkaavia sisältöjä.”

Joskus on Nuotion mukaan punnittava erilaisia oikeuksia vastakkain.

”Totta kai uskonnollisten kirkkokuntien pyhät asiat otetaan vakavasti ja jokaisella on oikeus uskoa omalla tavallaan, mutta sillä ei voi tässä yhteiskunnassa oikeuttaa mitä tahansa vihailmaisuja. Olisihan sekin perin erikoista, jos uskonnon varjolla voisi olla vaikkapa juutalaisvastainen ja rasistinen ihan vapaasti.”

Räsäsen kirkkokunta saa Nuotion mukaan suojaa saman säännöksen nojalla, mutta tällä kertaa kyse on siitä, että syrjivää puhetta yritetään oikeuttaa uskonnollisella perusteella. Nuotio muistuttaa, että valtakunnansyyttäjä tekee oikeudellisesti perusteltuja ratkaisuja.

”Nostaa hän syytteen tai ei, sieltä tullaan saamaan oikeudellinen arvio siihen, miten tämä on juridisesti ymmärrettävä ja sitä pidän hyvänä asiana.”

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.