Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo varmistaneensa useaan kertaan toiminnan oikeudellisen pohjan, kun ministeriössä on etsitty ratkaisuja Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja naisten tilanteeseen.

”Al-Holin leirillä olevat suomalaiset naiset ja lapset ovat tilanteessa, joka on aivan poikkeuksellinen. He eivät itse pysty vaikuttamaan tilanteeseensa. Olen ministerinä käynyt jatkuvaa keskustelua asiasta myös pohjoismaisten ja EU-ministerikollegoideni kanssa. Leirillä on monien maiden kansalaisia, ja jotkut maat ovat kansalaisiaan pystyneet auttamaan. Sellaisten ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, jotka turvaisivat lasten edun toteutumisen, on ulkoministeriön ja ulkoministerin vastuulla. Tällaista poikkeuksellista tilannetta koskevat monet eri lait ja kansainväliset sopimukset. Sen vuoksi olen eri vaiheissa useaan kertaan varmistanut toiminnan oikeudellisen pohjan”, Haavisto toteaa perjantaina iltapäivällä julkaisemassaan tiedotteessa.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa aikaisemmin perjantaina, että Haaviston päätös nimetä erityisedustaja al-Holin leirin suomalaisten avustamiseksi saattaisi olla lainvastainen.

”Käsitykseni mukaan ministerin päätös on lainvastainen. Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois”, hän kommentoi haastattelussa.

Haavisto nostaa omassa tiedotteessaan esiin myös uutiset, joiden mukaan ulkoministeriöllä olisi menossa salainen operaatio, jolla Al-Holin leirillä olevat lapset erotetaan äideistään ja tuodaan Suomeen.

”Tässä yhteydessä puhuttiin jopa virkamiehen painostamisesta. Tämä uutinen oli virheellinen. Tällaista hanketta lasten erottamiseksi äideistään ei ole vireillä, ja ulkoministeriö on jo mm. 18.9.2019 vastauksessaan oikeuskanslerille kertonut, mitä oikeudellisia ongelmia tällaiseen ratkaisuun sisältyisi”, ulkoministeri sanoo.

Hän kertoo lisäksi, että päätös, jonka mukaan eri henkilö kuin konsulipäällikkö hoitaa Al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilannetta sekä yhteyksiä muihin viranomaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin valmisteltiin yhteistyössä hallinnollisen alivaltiosihteerin ja hallintojohtajan kanssa.

”Hallituksen iltakoulun yhteydessä ulkoministeriön toimintalinjaus tuotiin tiedoksi valtioneuvoston jäsenille oikeuskanslerin läsnäollessa 31.10.2019”, Haavisto toteaa.

Aikaisemmin perjantaina eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) vaatii oikeuskansleria tutkimaan ulkoministeriön tapahtumia ja Pekka Haaviston päätöksiä.

Lue lisää:

Haavisto ottaa tiedotteessaan kantaa myös keskusteluun aiheeksi noussut ulkoministeriön työilmapiiriä. Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvosteli Helsingin Sanomien haastattelussa ankarasti Haavistoa ja syytti tätä pelon ilmapiirin luomisesta ministeriöön.

Haavisto sanoo ottavansa täyden vastuun ilmapiiriin liittyvien ongelmien korjaamisesta.

”Ennen ministerikauttani maaliskuussa 2019 valmistui ulkoministeriössä kattava ulkopuolinen selvitys työilmapiiristä. Selvitys nosti voimakkaasti esiin lukuisia ongelmia. Näihin pitkään jatkuneisiin ongelmiin ilmoitin ministerikauteni alussa suhtautuvani erittäin vakavasti. Tähän olen edelleen sitoutunut. Ministeriön täytyy olla kaikille työntekijöille hyvä paikka tehdä työtä suomalaisten hyväksi. Nyt syntyneen keskustelun myötä työilmapiirin parantaminen on entistä kiireellisempi asia. Tartun tähän viipymättä”, hän lupaa.

Oppositiopuolueista kokoomus on jättänyt kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta ja hallituksen suhtautumisesta al-Holin leirin suomalaisiin. Perussuomalaiset tiedotti torstaina olevansa valmiudessa jättämään välikysymyksen, jos Haavisto jatkaa uudelleen muodostettavan hallituksen ulkoministerinä.

Lue myös: