EU tuomitsee Turkin sotilasoperaation. EU:n ulkoministereiltä tuli päätöslauselma asiasta maanantain kokouksesta.

EU:n mukaan turvallisuushuolet Koillis-Syyriassa tulisi hoitaa poliittisesti ja diplomaattisesti, ei sotilastoimin, ja ponnisteluja sotilastoimien lopettamiseksi tarvitaan kansainväliseltä yhteisöltä edelleen.

Päätöslauselman mukaan EU-jäsenmaat sitoutuvat vahvoihin kansallisiin kantoihin aseviennissään Turkkiin, eli maat sitoutuvat kansallisesti asevientikieltoon, vaikka yhteistä päätöstä tai sopimusta asiasta ei kokouksesta lopulta tullut. Helsingin Sanomien mukaan syynä on se, että yhteinen päätös asevientikiellosta olisi ollut Nato-maille juridisesti hankala, sillä Turkki kuuluu Natoon.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) totesi kokouksen jälkeen Helsingin Sanomien mukaan, että kokouksen tulos on erittäin hyvä ja asevientikielto koskee koko EU:ta. Hän kommentoi asiaa lyhyesti myös Twitterissä.

”Monet keskeiset EU-maat ovat jo tehneet kielteisen päätöksen aseviennistä Turkkiin, ja nyt ulkoministerien päätöslauselmassa sitouduttiin poliittisesti vahvoihin kansallisiin kantoihin aseviennissä”, Haavisto toteaa Twitterissä.

Asevientikiellosta ovat jo aiemmin ilmoittaneet muun muassa Suomi, Saksa ja Ranska.