Suomalaisten peruskoululaisten määrä supistuu hätkähdyttävällä viidenneksellä tulevan vuosikymmenen aikana, kirjoittaa opetusministeri Li Andersson (vas) puolueensa verkkosivuilla.

Hän herättelee kirjoituksessaan suomalaisia pohtimaan sitä, miltä koulujen ja koulutuksen tulevaisuus näyttää, kun lasten määrä vähenee ympäri Suomen.

”Suomi on nyt tilanteessa, jossa alueellinen eriytyminen uhkaa kasvaa voimakkaammin ja nopeammin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Siihen ei ole johtanut mikään poliittinen päätös, vaan kaksi toisiinsa kytkeytynyttä kehitystä: kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku. Näiden kehityskulkujen seuraukset näkyvät jo suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa ja niiden vaikutus tulee muutaman vuoden sisällä vain vahvistumaan”, Andersson kirjoittaa.

2010-luvun aikana suomalaisten ikäluokat ovat pienentyneet 774 peruskoululuokkaa vastaavan lapsimäärän verran, hän jatkaa. Ilmiö tulee kiihtymään, minkä lisäksi se kohdistuu alueellisesti epäsuhtaisesti.

”Kun suurten kaupunkikeskittymien väkimäärä samanaikaisesti kasvaa, tulee peruskoululaisten vähentyminen olemaan vielä voimakkaampaa monissa pienissä kunnissa”, Andersson huomauttaa.

Opetusministerin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että ”lapset tulevat loppumaan monilta paikkakunnilta”.

”Ja tämä on asia, jonka seurauksia meidän täytyy yhdessä pohtia.”

Andersson uskoo, että oma koulu on viimeisiä asioita, joista kunnissa ollaan valmiita luopumaan.

”Koulu on kylien ja paikkakuntien sielu ja sydän. Ja juuri siksi tarvitsemme yhteistä pohdintaa siitä, miltä koulujen ja koulutuksen tulevaisuus näyttää, ja miten jatkossa haluamme huolehtia kaikkien lasten oikeudesta laadukkaaseen opetukseen. Tiedot väestökehityksestä pakottavat meitä käymään tätä keskustelua”, Andersson kirjoittaa.

Lukiokoulutuksen osalta on Anderssonin mukaan jo tällä hetkellä kehitetty erilaisia etäopetuksen malleja, joilla on laajennettu ”esimerkiksi kurssitarjontaa sellaisten aineiden ja kurssien osalta, joita ei pienissä lukioissa ole ollut mahdollista järjestää”. Peruskoulua on kuitenkin melko mahdotonta rakentaa etäopetuksen varaan, ministeri jatkaa.

”Kenties näemme tulevaisuudessa uusia kuntien välisiä yhteistyömalleja ja yhteisiä peruskouluja. Toisella asteella tullaan mahdollisesti näkemään lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämistä samoissa kiinteistöissä.”

LUE MYÖS: