Oppositiopuolue kokoomus nostatti keskustelua Suomen EU-politiikasta ja pääministeri Antti Rinteen (sd) toiminnasta eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kokoomuksen Sofia Vikman sanoi kysymyksessään, että pääministerin lausunnot ovat herättäneet kansainvälisen median huomion.

”Ensinnä Ranskan-vierailulla Rinteen brexit-kommentit levisivät ympäri Eurooppaa ja seuraavana päivänä Euroopan komissio joutui oikomaan Suomen pääministerin lausuntoa. Toiseksi, viime sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Rinne raportoi, että kaikki EU-maat ovat valmiita hyväksymään oikeusvaltiokehityksen kytkemisen EU-rahoitukseen. Pian ilmeni, ettei tämäkään lausunto pitänyt paikkaansa. Pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa, mutta viime aikoina eurooppalaiset päämiehet ovat vieneet pääministeriä kuin pässiä narusta. Pääministerimme lausunnot ovat aiheuttaneet laajaa hämmennystä, josta on haittaa Suomen uskottavuudelle. Kysymys kuuluu: Pääministeri Antti Rinne, pystyttekö johtamaan Suomen EU-politiikkaa? Voivatko suomalaiset luottaa teidän lausuntoihinne, vai pitääkö ihmisten aina varautua siihen, että totuus asiassa kuin asiassa tulee esiin vasta myöhemmin?” Vikman kysyi.

Pääministeri Rinne keskittyi vastauksessaan brexitiin.

”Brexitiin liittyen: Nyt näyttää toteutuvan se, että aika nopeasti saatiin tuon Ranskan presidentin kanssa käydyn keskustelun jälkeen syntymään tilanne, jossa Britanniasta on tullut kirjallinen esitys siihen, millä tavalla he ratkaisisivat tämän brexit-kysymyksen. Se tuli muutama päivä myöhemmin kuin mitä toivottiin Ranskan presidentin kanssa tulevan ja syy siihen, miksi tuota pyyntöä esitettiin oli se, että tarvitaan oikeuden arvio sen suhteen, mitä se Britannian esitys käytännössä tulee tarkoittamaan. Se oikeuden arvio vie aikansa eikä me voida viedä Euroopan unionin 27:ta jäsenmaata ja niitten kansalaisia, 500:ttä miljoonaa ihmistä, tilanteeseen jossa ei tiedetä, mitä tapahtuu, jos brexit toteutuu ilman sopimusta tai sopimuksen kanssa, joka on Britannian viime hetkellä tuottama malli tähän kokonaisuuteen. Haluan todeta sen, että tässä Euroopan unionin keskustelussa Suomen pääministeri huolehtii siitä, että keskustelu käydään.”

Vikman jatkoi Rinteen painostamista oikeusvaltioperiaatteesta. Politiikan tutkija Markku Jokisipilä arvioi keskiviikkona, että lopputulos oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä rahoitukseen on pannukakku.

”Tämä hallituksen ja Rinteen malli on vesitetty kompromissi. Se koskee EU-tukien väärinkäyttöä ja korruptiota. Se ei edes koske oikeusvaltioperiaatetta, kuten oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tämä on tappio EU:lle ja pettymys Suomelle. Voi jopa kysyä, vaikuttiko pääministerin ennenaikainen lausunto, johon edellisessä kysymyksessä viittasin, tavoitteemme etenemiseen Suomen puheenjohtajuuskaudella. On hyvä, että tukien väärinkäyttöön nyt puututaan. Seuraavaksi olisi luontevaa käydä varsinaisen aiheen eli oikeusvaltioperiaatteen, loukkausten kimppuun. Pääministeri Rinne, edistääkö Suomen hallitus jatkossa oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä EU-rahoitukseen vai onko hallitus tyytynyt vähempään tai jopa luopunut tavoitteestaan? Ovatko lausuntonne vaikeuttaneet Suomen tavoitteiden saavuttamista?” Vikman kysyi.

Pääministeri Rinne korosti, että Suomi vie eteenpäin EU-komissiolta tullutta ehdotusta. Rinteen mukaan oikeusvaltiokytkentä todella olisi tulossa mukaan EU:n rahahanoihin.

”Artikla 7, oikeusvaltiodialogi, jota viedään eteenpäin, sitten kolmantena tämä ehdollisuus, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen ja budjettiin. Käytännössä tarkoittaa tämä viimeksi mainittu sitä, että ollaan viemässä täsmälleen se esitys, jota komissiolta on tullut liittyen tähän ehdollisuuteen suhteessa budjettiin eteenpäin. Ja ensimmäisen kerran näyttää valoisalta siinä mielessä, että se on toteutumassa. Siellä on Unkari, Puola ja muut, jotka ovat haranneet vastaan tässä kysymyksessä, ovat valmiit hyväksymään tämän asian, viemään sitä eteenpäin. Se oikeusvaltioperiaatteen kytkentä tähän tarkoittaa sitä, että jos on epäilys siitä, että tuomioistuinjärjestelmä tai syyttäjäjärjestelmä ei toimi kyseisessä maassa oikeusvaltioperiaatteen mukaan, niin rahahanat voidaan samantien jäädyttää ja sen jälkeen on normaalit valitusmahdollisuudet Euroopan unionin tuomioistuimeen. Se johtaa siihen, että oikeusvaltiokytkentä tulee hyvin vahvasti tähän budjettiin ja monivuotisen rahoituskehyksen ympärille rakennettua”, Rinne sanoi.