UPM Biopolttoaineille myönnettiin aiempaa laajempi ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatti, joka kattaa kaikki Lappeenrannan biojalostamolta saatavat tuote- ja tähdevirrat.

UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Puupohjainen uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on päätuote. Lisäksi prosessissa tuotetaan jonkin verran uusiutuvaa naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina.

Aiemmin hankitut biopolttoaineiden kestävyyssertifikaatit mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä. Uusi ISCC PLUS sertifiointi mahdollistaa puupohjaisten polttoaineiden käytön sertifioituna raaka-aineena erimerkiksi biomuovien tuotannossa.

Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä. Päätuotteiden tavoin myös tähdevirroilla on monia sovelluskohteita kemianteollisuudessa.

ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, eläinrehujen sekä energiasovellusten kestävyyssertifiointiin. Nestemäisille biopolttoaineille suunnattuun ISCC EU järjestelmään pohjautuen se sisältää vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle. UPM Biopolttoaineiden sertifikaatti sisältää myös vapaaehtoisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.

Uusiutuva diesel Suomesta

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka UPM:n tiedotteen mukaan laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että UPM BioVerno laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. Polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno -diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin.

UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Uusi sertifikaatti mahdollistaa polttoainemarkkinoiden lisäksi pääsyn uusille markkinoille kaikilla UPM Lappeenrannassa tuotettavilla tuotteilla ja tähteillä.

ISCC on johtava kansainvälinen, koko tuotantoketjun kattava sertifiointijärjestelmä kaikentyyppisille bioperäisille raaka-aineille ja uusiutuville tuotteille. Riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamalla sertifioinnilla taataan toiminnan korkeat ekologiset ja sosiaaliset kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan kasvihuonekaasupäästövähenemä ja jäljitettävyys läpi tuotantoketjun. ISCC-järjestelmää voidaan soveltaa lukuisilla sektoreilla, kuten bioenergia-, elintarvike- ja rehu- sekä kemianteollisuudessa ympäri maailman. ISCC:n toiminta käynnistyi vuonna 2010 ja he ovat myöntäneet yhteensä yli 10 000 sertifikaattia sataan eri maahan. www.iscc-system.org

Lue tästä muut jutut liikennepolttoaineista.

Tilaa tästä Autotodayn ilmainen uutiskirje.