Puolueiden suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon on perustavanlaatuisia eroja. Erityisen selkeästi erot tulevat esiin opposition suurpuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten kohdalla. Niiden vastaukset Uuden Suomen kyselyyn ovat kaikkien kolmen kysymyksen kohdalla päinvastaiset.