Noin puolet Osuuskauppa Arinan edustajistosta ja noin kaksi kolmasosaa Arinan hallintoneuvostosta käyttää vaikutusvaltaansa myös kuntapolitiikassa.