Hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Pauli Rautiainen kertoo Twitterissä jatkaneensa aluehallintovirastojen eli avien päätösten perusteiden selvittämistä.

Rautiainen ihmetteli jo aiemmin kesällä avien päätöksiä kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa.

Kiihtymisvaiheeseen siirtynyt Pirkanmaa ei asettanut tartuntatautilain 58 §:n nojalla 2 m turvavälejä sisätilojen yleisötilaisuuksiin, vaikka se teki niin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, Rautiainen kirjoittaa.

Hän kertoo selvittäneensä tietopyynnöillä, mihin avin päätökset perustuvat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Rautiaisen mukaan Uudellamaalla rajoituksia perusteltiin hybridistrategian ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksen ”mekaanisella noudattamisella”.

Varsinais-Suomessa pohjana oli lisäksi alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvio.

”Käytännössä koordinaatioryhmän muistioissa ei perustella sisätilojen yleisötilaisuuksien turvavälivaatimuksen asettamista mitenkään. Päinvastoin esitetään dataa, että korona ei ole levinnyt yleisötilaisuuksien kautta eikä terveydenhuollon kantokykykään ole uhattuna”, Rautiainen tviittaa.

”Vaikuttaa siltä, että Varsinais-Suomessa asetettiin 2 m turvavälivaatimus sisätilojen kultuuritapahtumiin tartuntautilain 58 d §:n vastaisesti ilman edes yritystä suorittaa asianmukaista välttämättömyysarviota aivan kuten Uudellamaallakin tehtiin hybridistrategiaan vedoten”, hän jatkaa.

Pirkanmaan tilanne kuitenkin Rautiaisen mukaan eroaa kahdesta muusta alueesta. Pirkanmaalla avi päätti olla asettamatta sisätiloihin turvavälejä, kun Pirkanmaa siirtyi kiihtymisvaiheeseen.

Rautiaisen mukaan avi vastasi hänen asiakirjapyyntöönsä kertomalla, ettei avin hallussa ole asiakirjoja.

”Ratkaisua perustelee vain alueellisen koordinaatioryhmän muistio, jota olisi pyydettävä sairaanhoitopiiriltä. Tein tietopyynnön ja sain tämän muistion. Siinä ei tehdä mitään välttämättömyysarviota eikä edes pohdita hybridistrategiasta ja STM ohjauksesta poikkeamista (eli 2 m turvavälin asettamatta jättämistä)”, Rautiainen kertoo.

”Käytännössä siis samassa epidemiologisessa tilanteessa (kiihtymisvaihe, korona leviää nuorten juhlissa & ravintoloissa) avi voi katsoa sekä välttämättömäksi että ei-välttämättömäksi lakiin perustumattoman (tai oikeastaan TTL 58 d §:n vastaisen) turvavälin asettamisen”, Rautiainen summaa.

Rautiaisen mielestä kyse on ”silkasta mielivallasta”. Hän puhuu ”älyttömästä asetelmasta”.

Rautiainen on ihmetellyt useaan otteeseen avien käytänteitä.

”Esimerkiksi alle vartin musisointi ravintolassa on vielä ravintolatoimintaa, mutta yli vartin kohdalla se muuttuu yleisötilaisuudeksi. Esimerkkejä absurdeista tulkinnoista on lukuisia”, hän totesi kesäkuussa.

Turvaväliasia liittyy tapahtuma-alaan, joka on kokenut, että koronarajoitukset ovat sen kannalta epäoikeudenmukaisia verrattuna esimerkiksi ravintola-alaan.

Useat tapahtumateollisuuden yritykset kertoivat aiemmin heinäkuussa vievänsä hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen pitää turvavälivaatimukset voimassa yleisötilaisuuksissa.