Jyväskylän kaupunki teettää selvitystä omistamansa vesi- ja sähkönjakeluyhtiön vähemmistöosuuden myynnistä. Selvitys on herättänyt kiivaan keskustelun, jossa vastustetaan vesihuollon yksityistämistä ja vaaditaan vesihuollon suojaamista yksityisomistukselta lakiteitse.