Eurooppalaiset ympäristöministerit pitävät tärkeänä, että energian hinnan nousu ei saa heikentää EU:n ilmastotoimia. Kansalaisille pitäisi viestiä siitä, että syy kallistuneisiin kaasu- ja sähkölaskuihin ei ole EU:n Green Dealissa tai päästökauppajärjestelmässä.