Google haluaa raporteillaan auttaa terveysviranomaisia ymmärtämään, millaisia vaikutuksia koronavirukseen liittyvillä rajoituksilla ja suosituksilla on ihmisten liikkeisiin.

Internetyhtiö Google julkaisi raportin, joka kertoo miten ihmisten liikkuminen on muuttunut Suomessa koronavirukseen liittyvien rajoitusten myötä.

Suomessa isoin muutos on tapahtunut liikennekeskuksissa. Googlen tietojen mukaan liikkuminen liikennekeskuksissa, kuten juna- ja bussiasemilla, on vähentynyt peräti 59 prosentilla.

Paljon on muuttunut myös paikoissa, joissa yleensä vietetään vapaa-aikaa. Ravintoloissa, kahviloissa, kauppakeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, elokuvateattereissa ja niiden kaltaisissa paikoissa liikkuminen on vähentynyt poikkeusolojen aikana 52 prosentilla.

Sen sijaan Suomen ulkoilualueilla liikkuminen on lisääntynyt 48 prosentilla. Ulkoilualueisiin Google on laskenut kansallispuistojen, julkisten rantojen, satamien, koirapuistojen ja julkisten puutarhojen kaltaiset paikat.

Myös etätyösuositukset ja kehotukset näyttävät muuttaneen suomalaisten liikkumista. Työpaikoilla liikkuminen on vähentynyt Googlen tietojen mukaan 25 prosentilla. Ihmiset näyttävät myös ainakin jonkin verran vähentäneen kaupassa käyntiä, sillä liikkuminen ruokakaupoissa ja apteekeissa on vähentynyt 21 prosentilla.

Asuinalueilla oleminen on Googlen datan mukaan lisääntynyt Suomessa yhdeksällä prosentilla.

Liikkuminen muuttunut kaikkialla Suomessa

Google julkaisi tietoja myös Suomen eri alueista. Tosin nettiyhtiö ei suosittele vertailemaan muutoksia maiden tai alueiden välillä, jos ne ovat hyvin erilaisia. Esimerkkinä Google mainitsi maaseudun vertaamisen kaupunkeihin.

Alueellisista tiedoista näkee ainakin sen, että rajoitukset ovat muuttaneet käytöstä kaikissa maakunnissa.

Juttua muutettu 6.4.2020 kello 9.22. Taulukkoon lisätty Varsinais-Suomi.