Tuomioita on jäänyt lähettämättä käräjäoikeuksista eteenpäin täytäntöönpanoviranomaisille, mistä on voinut aiheutua tuomioiden vanhentumisia, tiedottaa oikeusministeriö.

Ongelmat tietojärjestelmän käytössä havaitsi oikeusministeriön alaisena toimiva Oikeusrekisterikeskus (ORK), eikä ongelmien syy ole vielä tarkkaan selvillä.

Ongelmia on ollut useiden vuosien aikana. Vuosina 2013–2019 ainakin 579 tuomiota on jäänyt lähettämättä käräjäoikeuksista eteenpäin Rikosseuraamuslaitokselle ja Oikeusrekisterikeskukselle, jotka vastaavat vankeus- ja sakkorangaistusten täytäntöönpanosta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) toteaa, että asia on äärimmäisen vakava.

”Suhtaudun tähän äärimmäisen vakavasti. On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan. Olen vaatinut pikaista selvitystä tapahtuneesta ja toimenpiteistä, jotta tilanne saadaan välittömästi korjattua. Siihen saakka tämän on oltava kaikkien toimijoiden ykkösasia. Meidän kaikkien tulee voida luottaa siihen, että annettu tuomio myös pannaan täytäntöön”, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Oikeusrekisterikeskus on informoinut asiasta oikeusministeriötä ja käräjäoikeuksia. Oikeusministeriö puolestaan on ongelman laajuuden ja keston selvittyä ilmoittanut siitä Oikeuskanslerinvirastolle.

Asian selvittäminen on kesken, mutta mahdollista on, että tuomioiden lähettämättä jäämisestä on aiheutunut tuomioiden vanhentumisia. Mikäli tuomio on vanhentunut, ei vankeusrangaistusta enää voida panna täytäntöön tai tuomittua sakkoa periä.

Tuomiot vanhenevat, jos niiden täytäntöönpano ei ole alkanut laissa säädetyssä määräajassa. Sakkotuomiot vanhenevat yleensä viidessä vuodessa. Vankeustuomioiden vanhentumisaika on 5–20 vuotta riippuen rangaistuksen pituudesta. Nuorisorangaistuksen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Yksittäisten tapausten selvittäminen kuuluu Oikeusrekisterikeskukselle ja asianomaiselle käräjäoikeudelle. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen toteaa, että asia käydään nyt läpi.

”Kun järjestelmä on saatu ajan tasalle ja tuomiot asianmukaisesti eteenpäin, käymme asian huolellisesti läpi yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. On tärkeää varmistaa, ettei vastaava toistu ja että rakenteilla olevissa uusissa järjestelmissä on jokin asian pitkittymisestä ilmoittava mekanismi”, Timonen sanoo.

Tuomioistuinten on tallennettava tekemänsä ratkaisu tai tiedot sen lopputuloksesta oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Ratkaistusta asiasta on tehtävä ne merkinnät, jotka ovat välttämättömiä tuomioistuimelle laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi muun muassa täytäntöönpanoa varten.

Käräjäoikeuksissa vuosittain annettavien rikostuomioiden määrä on noin 50 000. Käräjäoikeudet käyttävät ratkaisutoiminnassa Rikostuomiosovellusta ja ilmoittavat ratkaisuistaan sovelluksen kautta teknisenä jakeluna.