Sotatieteiden tohtori, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll pitää mahdollisena, että Suomen rajalle voisi syntyä samanlainen tilanne kuin juuri nyt on Kreikan ja Turkin rajalla.