Toivottavasti Suomen hallitus ei juuri viime viikolla viitoittanut tietä sille, miten edessä vääjäämättömästi siintävät menosopeutukset on tarkoitus tehdä.