Ulkoministeriö on päättänyt, ettei kiinteistön tai asunto-osakkeen Suomesta omistaville venäläisille myönnetä enää monikertaviisumeita. Tämä