Björn Wahlroos nostaa tikun nokkaan erityisesti suomalaisen maatalouden. Hänen mukaansa maatalouden päästöt Itämereen jatkuvat, koska pilaamisella ei ole hintaa. Siksi hän ulottaisi markkinamekanismin myös niukkoihin luonnonvaroihin.

”Markkinoiden pitää huolehtia siitä, että luonnonvaroja käytetään oikein”, Wahlroos sanoo.

Hän ideoi, että omistusoikeus esimerkiksi veteen voisi olla säätiöillä tai jollain vastaavilla tahoilla, ei ”herregud” sentään yksityishenkilöillä.

Dagens Nyheter haastatteli Wahlroosia perheen Åminnen kartanolla, koska häneltä ilmestyy torstaina Barrikadeilta pankkimaailmaan -muistelmakirja.

Nyttemmin Björn Wahlroosin pojan omistukseen siirtyneeseen kartanoon kuuluu myös viljeltyä maata.

Wahlroos ottaakin esimerkiksi EU-tuista riippuvaisen maanviljelyksen, joka ei hänen mielestään tuo mitään erityistä lisäarvoa Suomen kansantaloudelle.

”Miksi maanviljelijät saavat pilata Itämerta? On tyhmyyttä, että me viljelemme täällä leipäviljaa, jonka voisimme yhtä hyvin tuoda. Tarkoitan tällä sitä, että Itämeren pilaamisella pitää olla hinta, muuten päästöt sinne jatkuvat”, Wahlroos sanoo.

Haastattelussa hänelle huomautetaan, että rasittaahan tuontikin ympäristöä kuljetusten ja paikallisen tuotannon muodossa.

Wahlroos vastaa, että siksi tarvitaankin globaali markkinajärjestelmä. On yhteisesti sovittava millä tavalla luonnonvarojen käyttöä mitataan.

Kannabiksen laillistamiselle vahvaa tukea

Haastattelussa Wahlroos tukee vahvasti vihreiden aloitetta kannabiksen myynnin laillistamisesta.

”Olen marihuanan ja hasiksen laillistamisen vahva puolestapuhuja siitä yksikertaisesta syystä, että kannabiksella ja vahvemmilla huumeilla on sama jakelureitti.”

Wahlroos tarkoittaa, että kannabiksella ja vahvemmilla huumeilla on yleensä sama kaupustelija. Jos kannabiksen myynti laillistetaan, tämä kytkös katkeaa.

Wahlroos kiistää, että hänen motiivinaan tässä olisi uusien verotuottojen kerääminen.

Wahlroosin varhaisina taistolaisvuosina hasis tuli Suomeen Afganistanista ja päätyi barrikadeille nousseiden suomalaisnuortenkin bailuihin.

Ensi vuonna 70 vuotta täyttävä Wahlroos on edelleen Sammon ja UPM:n hallituksen puheenjohtaja, mutta vetäytyminen on jo suunnitelmissa.