Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Tiistaina komissio julkaisi tietoa ”vihreäksi siirtymäksi” kutsumansa massiivisen hankkeen rahoituksesta. Vähintään biljoonan euron kestävät investoinnit alkavat vuosikymmenen kuluessa.

Komissio esitteli Kestävä Eurooppa -investointiohjelman, jonka avulla ”ohjataan julkisia investointeja ilmastoneutraaliuteen tähtäävän vihreän siirtymän rahoitukseen ja vivutetaan liikkeelle myös yksityisiä varoja erityisesti InvestEU-ohjelman kautta”.

”Tavoitteena on saada aikaan vähintään 1000 miljardin euron investoinnit tämän vuosikymmenen kuluessa. Samassa yhteydessä esiteltiin mekanismi, jolla suunnataan erityistukea siirtymän kannalta vaikemmassa asemassa oleville alueille”, komissio kertoo tiedotteessa.

LUE MYÖS:

Ilmastoneutraaliuteen pääsy vaatii huomattavia investointeja sekä EU:lta ja sen jäsenvaltioilta että yksityiseltä sektorilta, komissio toteaa. Edessämme on ennennäkemätön siirtymä, sanoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

”Kaikkien EU-maiden ja toimialojen on annettava oma panoksensa siirtymän toteuttamiseen, mutta haasteiden suuruusluokka vaihtelee. Joillakin alueilla siirtymä aiheuttaa erityisen voimakkaita taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia”, komissio kertoo viitaten erityistukeen.

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka vastaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, sanoo, että siirtymä kohti ilmastoneutraaliutta ”parantaa sekä ihmisten hyvinvointia että Euroopan kilpailukykyä”.

”Se edellyttää kuitenkin enemmän ponnistelua niiltä kansalaisilta, sektoreilta ja alueilta, jotka käyttävät muita enemmän fossiilisia polttoaineita”, Timmermans jatkaa.

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin avulla on tarkoitus tarjota kohdennettua lisätukea, jotta kaudella 2021–2027 saadaan investoitua vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat. Mekanismin avulla rahoitetaan investointeja, joilla autetaan fossiilisten polttoaineiden arvoketjuista riippuvaisia työntekijöitä ja yhteisöjä, komissio kertoo.

LUE MYÖS:

EU:n budjetista osoitetaan ilmasto- ja ympäristötoimiin komission mukaan suurempi osuus kuin koskaan aikaisemmin ja houkutellaan näin myös aikaisempaa enemmän yksityistä rahoitusta. Euroopan investointipankilla on toiminnassa keskeinen tehtävä.

”EU auttaa sijoittajia tässä nostamalla kestävät rahoituskohteet rahoitusjärjestelmän ytimeen, edesauttaa kestäviä julkisia investointeja kannustamalla julkista sektoria vihreää kehitystä tukevaan budjetointiin ja vihreän kehityksen painottamiseen julkisissa hankinnoissa sekä helpottaa valtiontuen myöntämistä alueilla, joilla siirtymä on erityisen hankala.”

Näin ollen ”Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma siis tuo siirtymän edellyttämää lisärahoitusta kaikille EU:n alueille”, tiedote jatkuu.

LUE MYÖS: