Aiempaa useampi suomalainen korottaisi sairaanhoitajien palkkoja, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä.

Kun vielä vuonna 2016 sairaanhoitajien palkkoja halusi korottaa kaksi viidestä, nyt palkankorotuksien kannalla oli kolme viidestä (63 prosenttia) – eli selvä enemmistö.

26 prosenttia pitäisi sairaanhoitajien palkan ennallaan. Kahdeksan prosenttia ei osaa sanoa, mitä palkalle pitäisi tehdä ja kolme prosenttia alentaisi sairaanhoitajien palkkaa.

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin useiden eri ammattiryhmien palkoista. Sairaanhoitajien palkkojen korotukset saivat eniten kannatusta. Toisiksi eniten vastaajat kannattivat lastenhoitajien (57 prosenttia) ja siivoojien (54 prosenttia) palkkojen korotuksia.

Erityisesti eläkeläiset halusivat korottaa sairaanhoitajien palkkoja. Heistä peräti 74 prosenttia oli hoitajien palkankorotusten kannalla.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super aloittivat neuvottelut työ- ja virkaehtosopimuksista tällä viikolla kuntia edustavan Kuntatyönantajat -järjestön kanssa.

Hoitajajärjestöt haluavat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja palkkatasa-arvoa edistävän ohjelman. Kuntatyönantajat ei halua myöntyä ”ylimääräisiin” korotustoiveisiin.

Kyselyn toteutti tutkimusyritys Kantar TNS. Haastatteluja viime vuonna joulukuun alussa yhteensä 1 098. Vastaajat edustavat Suomen 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on enintään vajaat kolme prosenttiyksikköä.

Lue lisää: