Yle kertoi, että yritystukien leikkaamisesta budjettiriihessä olisi löytynyt alustava yhteisymmärrys. Tukia ei leikattaisi juustohöyläperiaatteella, vaan yli 100 miljoonan euron säästöt on löydetty leikkaamalla joitakin tukia reilummin. Hallitus on tavoitellut leikkauksissa ympäristölle haitallisten tukien karsimista.

Edellisellä vaalikaudella toimi parlamentaarinen yritystukien karsimiseen tähdännyt työryhmä. Ryhmä ei päässyt työssään yksimielisyyteen tukien leikkauksista tai uudelleen suuntaamisista. Ryhmää johtanut nykyinen europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk) korostaa erästä muutosta, joka hänen mielestään pitäisi tehdä yritystukien suhteen.

”Teollisuuden energiavero on edullisimmassa luokassa. Sen lisäksi se saa energiaveron palautusta noin 230 miljoonaa euroa, jonka joukossa on noin 70 miljoonaa euroa fossiilisten hiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen käytöstä johtuvaa veronpalautusta.”

Pekkarisen mielestä veronpalautukset fossiilisten polttoaineiden osalta pitäisi poistaa budjettiriihessä.

”On ihan hölmöä, että tällaista maksetaan.”

Pekkarinen muistuttaa, että maatalous saa myös veronpalautuksia fossiilisten polttoaineiden käytöstä, vaikkakin vähemmässä määrin.

”On kornia, että yritetään vähentää päästöjä, mutta fossiilisten polttoaineiden käytöstä palkitaan.”

Asiasta on tehty pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen hallitusohjelmaan kirjaus, jonka mukaan lisätään energiantuotannon päästöohjausta poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla toisen veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus aiotaan toteuttaa kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa. Näin ollen leikkauksen ei pitäisi tuoda säästöjä, jos asia hoidetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Pekkarisen mukaan minimiverokanta olisi hyödyllinen sen vuoksi, että siitä hyötyisivät muutkin kuin suurteollisuuden yritykset.

”Jos yritys maksaa alle 60 000 euroa vuodessa energiaveroa, se ei saa palautusta lainkaan.”