Ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen yhtiöiden pitkän aikavälin näkymiä määrittävä tekijä, maailman suurimman varainhoitajan Blackrockin pääjohtaja Larry Fink kirjoittaa vuotuisessa kirjeessään maailman toimitusjohtajille.

Kirjeessä Fink toteaa, että finanssimarkkinat ovat reagoineet ilmastonmuutoksen uhkaan hitaasti. ”Mutta tieto leviää nopeasti ja uskon, että olemme finanssialalla perustavanlaatuisen muutoksen kynnyksellä”, hän jatkaa.

LUE MYÖS:

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä asioista, jonka Blackrockin asiakkaat nostavat esiin pohtiessaan sijoituksiaan. Sen seurauksena riskin ja arvonmäärityksen käsitteet ovat murroksessa, Fink kirjoittaa.

”Todisteet ilmastoriskeistä pakottavat sijoittajat arvioimaan uudestaan perusolettamuksiaan rahoituksen lainalaisuuksista.”

Fink mainitsee kaupunkien infrastruktuuripanostukset ja 30-vuotiset asuntolainat esimerkkeinä sijoituskohteista, joiden arvoa on vaikea määrittää ilmastonmuutoksen riskien seurauksena. Myös inflaatiota ja korkomarkkinoiden suuntaa on vaikea ennustaa, jos tulvat vaikuttavat merkittävästi maailman viljasatoihin. Samalla kehittyvien markkinoiden tuottavuuskehitys on sään ääri-ilmiöiden armoilla.

”Markkinoiden muutos tapahtuu paljon nopeammin kuin muutos ilmastossa itsessään”, Fink huomauttaa.

LUE MYÖS:

Maailman suurin varainhoitaja

Blackrock on maailman suurin varainhoitaja ja hallinnoi noin seitsemän tuhannen miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta. Yhdysvalloissa suuria sijoittajia ja varainhoitajia on viime vuosina kritisoitu passiivisuudesta omistamiensa yhtiöiden hallinnoinnissa, ja Blackrockin pääjohtajan kommentit voi nähdä jatkona tuolle keskustelulle.

Blackrock on tunnettu erityisesti iShares-indeksirahastoistaan. Pääjohtaja Finkin mukaan yhtiö aikoo lisätä vastuullisten indeksirahastojen tarjontaa huomattavasti.

Lisäksi Blackrock aikoo edistää vastuullista sijoittamista muun muassa erilaisin sijoittajatyökaluin, kehittämällä uusia kestävien sijoituskohteiden indeksejä ja mittareita sekä tarvittaessa äänestämällä kohdeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Yhtiö aikoo myös karsia sijoituksiaan kohteissa, joissa ilmastoriskit ovat sen mielestä kestämättömällä tasolla.

Blackrock ja sen rahastot ovat merkittäviä omistaja myös useissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

LUE MYÖS: