Vuoden vaihteessa Sitran yliasiamiehenä aloittanut Jyrki Katainen (kok) saa aiemmasta tehtävästään Euroopan komission varapuheenjohtajana tuntuvaa siirtymäkorvausta.

EU:n kustantama antelias järjestelmä mahdollistaa sen, että Katainen voi nostaa jopa noin 10 000 euroa kuussa siirtymäkorvausta runsaan 18 500 euron Sitran yliasiamiehen palkan päälle. Katainen on oikeutettu siirtymäkorvaukseen kolmen vuoden ajan, joten edun kokonaisarvo voi nousta jopa noin 360 000 euroon.

Katainen kertoi viime syyskuussa Iltalehdelle, että hän aikoo antaa siirtymäkorvaukset hyvään tarkoitukseen.

”Harkitsen nyt eri vaihtoehtoja, esimerkiksi säätiön perustamista. Muun muassa Erkki Liikanen ja Jan Vapaavuori ovat aiemmin lahjoittaneet siirtymäkorvauksensa eteenpäin.”

Lue myös:

Patentti- ja rekisterihallituksesta kerrottiin, ettei Kataisen nimissä ole tehty säätiön perustamisilmoitusta.

Talouselämä kysyi Kataiselta, miksei säätiöhanke ole edennyt.

”En ole vielä perustanut säätiötä, koska se ei ole tähän saakka ollut ajankohtaista. Nyt kun vuoden alussa aloitin Sitrassa ja alan saamaan myös palkkaa, niin asia ajankohtaistuu. Mietintä on vielä käynnissä sen suhteen perustanko säätiön, vai lahjoitanko varoja eteenpäin muutoin. Säätiön perustaminen on mahdollinen vaihtoehto, mutta haluan vielä perehtyä paremmin mitä se tarkoittaa käytännössä”, Katainen kertoi.

Ennen mahdollisen säätiön perustamista Katainen aikoo lahjoittaa varoja muutoin.

”Yhtenä kohteena tulee olemaan vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastusten tukeminen. Myös muita kohteita tulee olemaan.”

Siirtymäkorvaus on tarkoitettu eräänlaiseksi turvaksi työttömyyden tai huonommin palkatun työn varalle.

”Siirtymäkorvauksen tarkoituksena on varmistaa välittömästi virkasuhteen päättymistä seuraavaksi rajoitetuksi ajaksi tietty taloudellinen turva siihen saakka, kunnes entiset viranhaltijat aloittavat uuden ansiotyön, jonka palkkataso vastaa aiempaa”, kerrotaan Euroopan unionin neuvoston asetuksessa vuodelta 2016.

Katainen kertoi Iltalehdelle, että EU-instituutioiden siirtymäkorvauskäytännön taustalla ovat muun muassa karenssiajat, jotka voivat rajoittaa työntekomahdollisuuksia.

”Korvaukset maksetaan kuitenkin tietyin edellytyksin riippumatta siitä, työllistyykö henkilö. Jäsenmaat päättävät komission jäsenten siirtymäkorvausten määrästä.”

Näin EU maksaa lähtijöille

Kataisen EU:lta saama siirtymäkorvaus perustuu aiempaan palkkaan. Euroopan komission tiedottaja Claire Joawn kertoo, että Euroopan komission varapuheenjohtajan peruspalkka on 125 prosenttia EU-virkamiesten palkkataulukon korkeimmasta palkkaluokasta ja palkkatasosta, eli 25 275 euroa kuussa.

Joawn korostaa, että tarkat maksetut rahasummat määräytyvät aina niiden saajan ”yksilöllisen tilanteen” perusteella.

”Euroopan komissio ei koskaan anna tietoja yksittäisten henkilöiden palkoista tai eduista, koska ne ovat henkilötietoja”, Joawn kertoo.

Lue myös:

Katainen on ollut komissiossa yli viisi vuotta, joten komission palkitsemista koskevan säännön mukaan hänen siirtymäkorvauksensa määrä on 55 prosenttia hänen komission peruspalkastaan, eli noin 13 900 euroa. Koska Katainen aloitti komissiossa ennen vuoden 2016 maaliskuusta, häneen sovelletaan vanhaa säännöstä, jonka perusteella siirtymäkorvausta voi nostaa kolmen vuoden ajan.

Siirtymäkorvauksessa on kuitenkin leikkuri, joka pienentää tietyn määrän ylittävän summan.

”Jos entinen komission jäsen aloittaa uudessa palkatussa tehtävässä, uuden työn palkka yhteenlaskettuna siirtymäkorvaukseen ei voi ylittää hänen kompensaatiotaan komission jäsenenä”, Joawn kertoo.

Sovellettavan säännön mukaan vertailussa otetaan huomioon komission varapuheenjohtajan runsaan 25 000 euron peruspalkan lisäksi sen perusteella laskettu 15 prosentin asumislisä, joka nostaa summaa noin 29 000 euroon. Lisäksi EU:n maksamat perhelisät korottavat mahdollisesti summaa jonkin verran.

EU:n säännöissä korostetaan, että uudesta työstä saatavassa palkassa huomioidaan kaikki kompensaatiomuodot paitsi kulukorvaukset.

Kun Sitra tiedotti Kataisen kuukausipalkan olevan 18 553 euroa, se kertoi samassa yhteydessä, ettei Katainen ole tulospalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelyn piirissä.

Kataisen olisi mahdollista nostaa yli 10 000 euroa siirtymäkorvausta Sitran yliasiamiehen kuukausipalkan päälle ylittämättä vertailussa huomioitavaa komission varapuheenjohtajan kompensaatiota.

Siirtymäkorvaus alkaa juosta heti seuraavan kuun alussa, kun kausi komissiossa on lakannut. Katainen lopetti komissiossa marraskuussa.

Joawn muistuttaa, että komission jäsenten palkat ja siirtymäkorvaukset ovat veronalaista tuloa.

”Palkkaani sovitellun siirtymäkorvauksen suuruudesta minulla ei ole tietoa”, Katainen kommentoi itse asiaa Talouselämälle.

Lue seuraavaksi: