Hoitajien ammattiliitot Tehy ja Super tiedottivat torstaina jatkavansa järeän työtaistelutoimen, eli joukkoirtisanoutumisen, valmistelua. Tehyn