Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) nostaa esiin hallituksen perusturvaa korottavan esityksen seurauksen, jota hän itse pitää kyseenalaisena.

Hallitus on esityksellään korottamassa muun muassa työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 20 eurolla ensi vuoden alussa. Vehviläisen johtama valiokunta sai äskettäin selvityksen siitä, mitä korotus perusturvaan merkitsee ansiosidonnaista työttömyysturvaa saaville.

”Ansiopäivärahan saajista 80 prosentilla etuus nousee 11 euroa kuukaudessa. Kuitenkin peräti 20 prosentilla ansiopäivänrahan saajista korotus on 33 euroa kuukaudessa eli yli puolitoista kertainen verrattuna pienimmän työttömyysturvan saajiin”, Vehviläinen kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Ansioturvan nousu johtuu siitä, että perusturvan ja ansiosidonnaisen välillä on ”ikiaikainen kytkös”, jonka mukaan työttömän perusturvaa ei voi korottaa nostamatta myös ansiosidonnaista, Vehviläinen kertoo.

”Hallituksen tarkoituksena oli kohentaa juuri perusturvaa eli kaikkein pienituloisempien työttömien tilannetta, mutta kytköksen vuoksi suurin korotus tuleekin suurimpiin ansiosidonnaisiin päivärahoihin”, hän jatkaa.

”Ottaessani tämän asian esille, ajatukseni ei ole moittia tai syyllistää ansiosidonnaisella olevaa, vaan laajempi pohdinta siitä, että olisiko syytä arvioida tämän kytköksen sisältöä. Oikea paikka tähän työhön ja pohdintaan olisi mielestäni piakkoin käynnistyvä sotu-uudistuksen parlamentaarinen pöytä”, Vehviläinen toteaa.

Vehviläinen kertoo, että kytkökseen kiinnitti valiokunnan asiantuntijakuulemisessa huomiota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL toteaa lausunnossaan, että ”tämä juridinen kytkös vaikeuttaa kustannustehokkaita muutoksia kaikista heikoimmassa asemassa olevien työttömyysturvaan, ja on siten kyseenalainen”.

”Suomeksi sanottuna THL oli siis sitä mieltä, että kytköksen vuoksi perusturvan tason nosto on vaikeaa, kun samalla pitää nostaa myös ansiosidonnaista turvaa ja tämä kokonaisuus tulee maksamaan paljon valtiolle”, Vehviläinen avaa.