Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ovat selvittäneet taksilain valuvikoja. Lopputulos on selvä: korjattavaa on paljon.

Selvityksessä kiinnitetään huomiota muun muassa taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä palvelujen saatavuuteen ja alueelliseen saatavuuteen liittyviin epäkohtiin.

”Hämmennystä ja huolta herättää se, että taksien hinnat ovat kohonneet merkittävästi uudistuksen jälkeen erityisesti Uudellamaalla”, KKV huomauttaa lisäten, että muualla Suomessa hintakehitys on ollut maltillisempaa, vaikka etukäteen juuri harvaan asutuista alueista oltiin huolissaan.

LUE MYÖS:

Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnittää huomiota siihen, että julkisista varoista tuetut taksikyydit ovat välttämättömyyspalveluita, joiden saatavuudesta ja laadusta on pidettävä huolta. Julkiset kilpailutukset on suunniteltava uudelleen, KKV toteaa selvitystyönsä perusteella.

Kela-kyydeillä sekä kuntien järjestämillä vammaisten kuljetuspalveluilla ja koulukyydeillä on suuri merkitys Suomen taksimarkkinoiden toiminnalle, sillä niiden osuus on noin 40 prosenttia alan liikevaihdosta.

Edellinen liikenne-ja viestintäministeri Sanna Marin pyysi selvitystä taksisääntelyn toimivuudesta kesällä 2019.

Taksiuudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli vapauttaa taksit kilpailulle ja purkaa sääntelyä. Toisin kävi. Ex-liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) kätilöimään lakiuudistus on saanut osakseen paljon kritiikkiä.

Laki tuli voimaan vuoden 2018 heinäkuussa. Lakiin ovat olleet tyytymättömiä niin asiakkaat kuin alan ammattilaisetkin. Esimerkiksi taksiyritys Cabonlinen toimitusjohtaja Kati Rajala totesi Kauppalehden haastattelussa (2.12.2019), ettei tiedä ihmistä, joka ei olisi kuullut huonoa tarinaa taksista.

Taksiala on kertonut haluistaan tehdä muutoksia taksilakiin. Alan esimerkiksi haluaa, että sosiaaliturvatunnuksen sijaan taksiliikennelupa edellyttäisi y-tunnuksen. Sen tavoitteena on myös, että takseissa pitäisi olla jokin fyysinen tunnus, kuten muista poikkeava rekisterikilpi.

Ministeriö valmistelee virastojen selvitysten pohjalta arviomuistion.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) tavoite on, että taksilain korjattu versio astuisi voimaan ensi vuoden alussa.

Lue seuraavaksi: